DO GÓRY
WRÓĆ
GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

Przedsiębiorstwa w kryzysie

Kryzys dotyczący wyników ekonomicznych i zdolności pokrywania bieżących zobowiązań to przełomowy etap w cyklu życia przedsiębiorstwa, w przypadku którego wybór właściwych narzędzi zarządzania decyduje o dalszym przetrwaniu i rozwoju.

Podejmowana przez nas współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego specyfiki i indywidualności. Jednakże wieloletnie doświadczenie w skutecznych rozwiązaniach naprawczych firm dużych jak też sektora MiŚP i różnorodności prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów wyjścia z kryzysu i powrotu do efektywności działania.

Naszym nadrzędnym celem jest ochrona biznesu naszych Klientów, zapewniając bezpieczeństwo współpracy oraz gwarancję najwyższych standardów obsługi. Z kolei pasja tworzenia i wdrażanie architektury naprawy przedsiębiorstw, opracowywania rozwiązań prawnych, finansowych i rynkowych przywracających efektywność biznesu, procentuje zaufaniem naszych Klientów, a tym samym podwójnym dla nas sukcesem restrukturyzacji.• Zapewniając kompleksową obsługę restrukturyzacji, posiadając zespół wspierający przedsiębiorcę na wszystkich obszarach jego działalności zarówno prawnej, finansowej czy rynkowej

współtworząc ustawę- Prawo Restrukturyzacyjne

• oraz świadcząc usługi wsparcia w pozyskaniu finansowania dla procesów restrukturyzacyjnych

wypracowaliśmy pozycję czołowego uczestnika w zakresie prawa i praktyki postępowań restrukturyzacyjnych.


Nasza oferta zarządzania kryzysem obejmuje działania w ramach procesu:

• diagnozy sytuacji kryzysowej i analiza otoczenia organizacji
• zaprojektowania architektury restrukturyzacji, która wielokrotnie na początkowym stadium kryzysu nie musi przybierać formy restrukturyzacji sądowej
• wyboru formy restrukturyzacji
• wdrożenia niezbędnych środków restrukturyzacyjnych, w tym pozyskanie inwestora
• udrożnienia operacyjne przedsiębiorstwa
• opracowania strategii komunikacji, zapewniającej przejrzystość dyskusji z kluczowymi interesariuszami
• zawarcia porozumienia z wierzycielami
• powrotu do normalnościW kryzysie niewypłacalności istotną kwestią stają się również obowiązki i odpowiedzialność zarządów wobec sytuacji Spółki. Niezamierzone i niespodziewane zakłócenia wpływające na powstanie sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, wielokrotnie doprowadzają do fazy ostrego kryzysu, gdy zawodzą już działania antykryzysowe podejmowane przez zarząd, a wyczerpane zasoby zagrażają dalszej egzystencji. Złożenie przez Zarząd wniosków restrukturyzacyjnych i wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec firmy stanowi ochronę dla firmy przed agresywną windykacją, jak również zwalnia zarząd z odpowiedzialności osobistej, dając czas na wdrożenie nowego modelu biznesowego.Kontakt:« WRÓĆ

WYBIERZ GRUPĘ