DO GÓRY
WRÓĆ
GRUPY NASZYCH KLIENTÓW

Przedsiębiorstwa

Rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach ciągłych zmian, staje się coraz bardziej złożona, a zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem wymaga nowych rozwiązań. Zapotrzebowanie na dodatkową wiedzę, staje się więc częstym zagadnieniem w planowaniu sposobu osiągnięcia wyników.

Zajmujemy się nie tylko adaptacyjnym usuwaniem kryzysów już występujących, ale także doradztwem w umiejętnym zarządzaniu strategicznym zapobiegającym występowaniu zjawiskom kryzysowym, jak też wykorzystującym szanse płynące z otoczenia.

Diagnozujemy, projektujemy i wdrażamy rozwiązania dla realizacji celów przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju. Wspieramy biznes w strategicznej działalności, nowych przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz bieżącym funkcjonowaniu poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa, wzmacniając najsłabsze elementy jego strategii.Doradztwo strategiczne:

• formułowanie strategii rozwoju i strategii operacyjnych
• opracowywanie modeli finansowych nowych przedsięwzięć inwestycyjnych
• analizy ryzyka
• restrukturyzacja rozwojowa
• restrukturyzacja naprawcza


Doradztwo operacyjne:

• controlling strategiczny i operacyjny
• audyt finansowy
• outsourcing usług księgowych
• outsourcing usług kadrowo-płacowych
• outsourcing usług IT

Kontakt:« WRÓĆ

WYBIERZ GRUPĘ