DO GÓRY
WRÓĆ
ZAKRES NASZYCH USŁUG

Audyt przedsiębiorstw

Badanie prawidłowości i sprawności działalności przedsiębiorstwa, w tym audyt finansowy i operacyjny, stanowi kluczowy element diagnozy sytuacji w jakiej się ono znajduje.


Audyt finansowy

obejmujący możliwość świadczenia usług w zakresie:

• audytu sprawozdań finansowych
• przyjętej polityki rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej,
• audytu Due Diligence

Etapy prowadzonego przez nas audytu finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zasady rachunkowości obowiązujące na rynku polskim, uwzględniają:

• Identyfikację celów i obszarów audytu, podstawowej działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia
• Analizę sytuacji bieżącej: procesów, aktów prawnych i umów, systemu organizacyjnego, dotychczasowych sprawozdań, raportów kontroli i
budżetów finansowych
• Przedstawienie planu audytu
• Audyt (badanie) sprawozdań finansowych
• Badanie przyjętej polityki rachunkowości oraz zasad księgowości
• Analizę prawidłowości raportowania transakcji i zgodności przebiegu procesów biznesowych
• Badanie obszaru prawnego związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, stosowanych procedur i struktury organizacyjnej
• Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu, zawierającego wnioski, zalecenia i zasady wdrożenia usprawnień
• Audyt kontrolny wykonania zaleceń


a także:

• Wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych oraz wdrożeniu standardów rachunkowości zarządczej i podatkowej, planów kont oraz
sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF,
• Możliwość świadczenia usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz complianceAudyt operacyjny

dający ocenę efektywności i wydajności prowadzonych operacji w przedsiębiorstwie. W zależności od celu, przybiera on różne konfiguracje działań, inne bowiem działania zostaną podjęte dla audytu związanego z wprowadzaniem metodologii lean management, ukierunkowanych systemów ERP, a inne dla całościowej analizy przedsiębiorstwa.

Etapy audytu operacyjnego:

• Analiza i badanie posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji: schematu organizacyjnego, regulaminów, procedur, przejętych norm,
wdrożonych systemów jakości i ich wyników kontroli, opisów stanowisk pracy
• Analiza wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach w przyjętym procesie produkcyjnym lub obsługi klienta
• Analiza zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych
• Mapowanie procesów
• Opracowanie raportów z przeprowadzonych działań
• Doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania procesowego oraz wdrożeniu działań usprawniających operacje przedsiębiorstwaAudyt niewypłacalności

wynikający z treści Art.11 ustawy Prawo upadłościowe, prowadzony w ujęciu:
• płynnościowym
• zadłużeniowymKontakt:« WRÓĆ

WYBIERZ USŁUGĘ