DO GÓRY
WRÓĆ
ZAKRES NASZYCH USŁUG

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Specjalizujemy się zarówno w restrukturyzacjach naprawczych, dotyczących szybkiej poprawy efektywności przedsiębiorstw w sytuacji przedłużającego się kryzysu oraz zagrożenia niewypłacalnością, przeprowadzanych większości w oparciu o przepisy Ustawy o Prawie Restrukturyzacyjnym, jak też restrukturyzacjach rozwojowych, mających perspektywiczny charakter.


Restrukturyzacja przedsiębiorstw w kryzysie

Ofertę współpracy budujemy w oparciu o indywidualny charakter naszego Klienta, kierując ją zarówno do przedsiębiorstw w kryzysie, jak i wierzycieli.
Do przeprowadzanych projektów restrukturyzacyjnych powołujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w tym z zakresu modelowania finansowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa, zarządzania, podatków i księgowości, doświadczonych negocjatorów oraz analityków rynkowych.

Wskazując na specyfikę i wielowątkowość etapu zmian, jaki wynika z architektury działań restrukturyzacyjnych, zapewniamy:

• kompleksową obsługę restrukturyzacji w ramach jednej firmy, tj. od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego, uwzględniając wsparcie w pozyskaniu finansowania
• kompetencje i bezpieczeństwo realizacji powierzonego nam przez Państwa projektu,
• stworzenie wyspecjalizowanych, skrojonych na miarę rozwiązań.

Zakres świadczonych usług:

• Reprezentacja prawna przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz sporządzanie pism procesowych
• Audyt przedsiębiorstw, w tym analiza finansowa
• Analiza strategiczna przedsiębiorstwa w celu identyfikacji skali i rodzaju kryzysu
• Projekt rozwiązań naprawczych
• Wsparcie w wyborze formy restrukturyzacji
• Doradztwo dla zarządu w zakresie jego obowiązków i odpowiedzialności wobec zagrożenia niewypłacalnością
• Przygotowanie kompleksowych planów restrukturyzacyjnych, opracowywanie strategii rozwoju i propozycji układowych
• Modelowanie finansowe i analizy inwestycyjne
• Wsparcie w pozyskaniu finansowania
• Doradztwo i wsparcie zarządu we wdrożeniu planu restrukturyzacyjnego
• Zawieranie porozumienia z wierzycielami, wsparcie negocjacyjne i mediacyjne
• Koordynacja realizacji poszczególnych rozwiązań
• Specjalistyczne doradztwo w zakresie usprawnienia kluczowych obszarów m.in. finansowe, podatkowe, standaryzacji procesów produkcyjnych, marketingowe
• Wprowadzenie systemu kontroli procesu restrukturyzacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, przygotowywanie niezbędnej sprawozdawczości
• Wsparcie w prowadzeniu spraw księgowo-rachunkowych, kadrowo-płacowych oraz podatkowych

A także:

• Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i radach wierzycieli
• Pełnienie funkcji zarządcy wobec postanowień sądowych

Doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji, ich różnorodności zarówno wobec sytuacji przedsiębiorstwa oraz otoczenia w którym działa, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów oraz zapewnienie gwarancji najwyższej jakości obsługi w oddłużeniu przedsiębiorstw.
Naprawiamy i chronimy, budując wzajemne zaufanie, decydujące często o ciągłości wsparcia biznesowego naszych Klientów oraz wzmacniamy efektywność kolejnych ich przedsięwzięć.


Restrukturyzacja rozwojowa

Ta forma restrukturyzacji i świadczonych przy jej założeniach usług, związana jest fundamentalnymi i strategicznymi zmianami w przedsiębiorstwie, przebiegając w większości bez udziału sądu.

Nasze kompetencje obejmują kompleksowe działania w zakresie:

• reorientacji rynkowej przedsiębiorstw
• restrukturyzacji produktowej
• restrukturyzacji technologicznej
• restrukturyzacji finansowej: własności, struktury kapitałowej, aktywów i organizacji
• restrukturyzacji zatrudnienia

Etapy prac:

• Analiza makrootoczenia – diagnoza rzeczywistości oraz prognozy rynku
• Analiza otoczenia konkurencyjnego
• Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa: portfela produktów, audyt i analiza kondycji finansowej, procesów produkcyjnych i logistycznych, prowadzonej polityki cenowej
• Opracowanie opcji strategicznych oraz wybór strategii rozwoju
• Opracowanie strategii funkcjonalnych
• Określenie mapy strategii: perspektywy finansowej, procesów wewnętrznych, kapitału ludzkiego, perspektywy rynkowej
• Opracowanie planu inwestycyjnego, źródeł finansowania i priorytetów inwestycyjnych dla poszczególnych sektorów, technologii i rynków
• Wsparcie w pozyskaniu finansowania ze źródeł publicznych jak i prywatnych
• Koordynacja i wsparcie we wdrożeniu przyjętego planu restrukturyzacyjnego
• Opracowanie systemu controllingu strategicznego i operacyjnego wobec przyjętego planu restrukturyzacyjnego

Kontakt:

22 300 51 05
Formularz kontaktowy« WRÓĆ

WYBIERZ USŁUGĘ