WRÓĆ
Małgorzata Anisimowicz
Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny


Wykształcenie/Kompetencje:
  • Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na Wydziale Zarządzania;
  • Ukończyła Prawo Handlowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 74);
  • Biegły Sądowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy i Jeleniej Górze z dziedziny ekonomii z zakresu oceny propozycji układowych i planów naprawczych, oceny ekonomicznej efektywności procedur upadłościowych i naprawczych oraz prawidłowości dokonanych w tym zakresie czynności, badania i oceny ekonomicznej działań i zaniechań czynności gospodarczych godzących w interesy uczestników obrotu gospodarczego;
Doświadczenie/Projekty:
  • Manager z ponad 14-letnim doświadczeniem w doradztwie biznesowym i restrukturyzacyjnym;
  • Jest współzałożycielem samorządu zawodowego Syndyków Licencjonowanych – Krajowej Izby Syndyków, w której pełni funkcje Prodziekana Krajowej Izby Syndyków oraz Prezesa Okręgowej Izby Syndyków we Wrocławiu;
  • Przeprowadziła procesy restrukturyzacji licznych spółek, w tym autorski program restrukturyzacji przedsiębiorstw w ramach postępowań upadłościowych w trybie likwidacji. W ramach swojej aktywności zawodowej wprowadzała procedury restrukturyzacji przedsiębiorstw o istotnym znaczeniu gospodarczym oraz mających bezpośredni wpływ na społeczeństwa lokalne w niewielkich aglomeracjach. Z sukcesem przeprowadziła dziesiątki postępowań zarówno w trybie układowym jak i w trybie likwidacji na terenie całej Polski;
  • Autorka licznych publikacji branżowych oraz komentarzy eksperckich z zakresu restrukturyzacji oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Współautorka „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Kryzysie”, wydanej pod redakcją naukową dr Sylwii Morawskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012;
Podróże zarówno te małe jak i te duże. Spędzanie czasu z najbliższymi. Dobra kuchnia. Pies bokser który wabi się Puma.