WRÓĆ
Maja Conrad-Paczkowska
Adwokat
Kompetencje/Doświadczenie:
  • Studia prawa polskiego i niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina;
  • Pracownik naukowy w kancelarii ze specjalizacją z zakresu prawa budowlanego i zamówień publicznych;
  • Studia prawa niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie;
  • Deutsch-polnische Rechtsschule na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie;
  • Pracownik naukowy w kancelarii ze specjalizacją obsługi prawnej związanej z międzynarodowym obrotem gospodarczym.
Aplikacja w Berlinie miedzy innymi w:
  • Krajowej Izbie Odwoławczej;
  • kancelarii z specjalizycją z zakresu zamówień publicznych;
  • w kancelrii o specjalizycji z zakresu prawa restytucji polsko-niemieckiej i rosyjsko-niemieckiej.
Decydent ds. zamówień publicznych w fundacji politycznej w Berlinie.