WRÓĆ
 
Maciej Kasprzyk
Doradca Restrukturyzacyjny
Kompetencje/Doświadczenie:
  • Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
  • Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości;
  • Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
    (świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 16261/00);
  • Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 286 wydana przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 22-10-2010r.,);
  • W ramach pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego i Syndyka przeprowadził z sukcesem wiele postępowań układowych i upadłościowych;
  • W trakcie pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie (dział kontroli spółek prawa handlowego) uzyskał aplikację administracyjną;
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi różnych branży. Od początku swojej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządcze w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych, w tym również działających w środowisku międzynarodowym.
Pasjonuje go grafika i animacja komputerowa