WRÓĆ
 
Maciej Roch Pietrzak
Prokurent
Wykształcenie/Kompetencje:
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw oraz oceny istnienia przesłanek niewypłacalności;
 • Licencjonowany Zarządca Nieruchomości;
Doświadczenie/Projekty:
 • Specjalizuje się w postępowaniach restrukturyzacyjnych, naprawczych i układowych oraz w ochronie sądowej wartości zadłużonych przedsiębiorstw;
 • Prowadził liczne złożone projekty doradcze, restrukturyzacyjne oraz windykacyjne w branżach medycznych, telekomunikacyjnych, nowych technologii, energetycznych i wielu innych;
 • Doradzał między innymi takim bankom i firmom jak: Millennium Bank S.A., BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Krakchemia S.A., Petrolot Sp. z o.o., Famur S.A., Action S.A. oraz licznym funduszom inwestycyjnym i private equity w projektach portfelowych;
 • Członek zespołu ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Gospodarki ds. Prawa Restrukturyzacyjnego oraz Polityki Nowej Szansy za którą to inicjatywę pro bono uhonorowany został medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości;
 • Członek Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Upadłościowego INSOL Europe. Inicjator i współtwórca samorządu zawodowego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;
 • Pełnił funkcję pierwszego Dziekana Izby, obecnie w sprawuje w niej funkcję Prodziekana do spraw Nauki i Legislacji;
 • Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów „TURNAROUND”;
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji – organizacji zrzeszającej praktyków restrukturyzacji, promującej wysokie standardy w procesach restrukturyzacyjnych;
 • Wykładowca Towarzystwa Edukacji Bankowej z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania egzekucyjnego;
 • Autor i współautor licznych publikacji z zakresu niewypłacalności i restrukturyzacji;
Pasjonat sportów motorowych.
Swoje pasje realizuje między innymi jako kierowca wyścigowy, sternik łodzi motorowych oraz pilot śmigłowców.