WRÓĆ
 
Dariusz Warda
Doradca Restrukturyzacyjny
Wykształcenie/Kompetencje:
  • Podyplomowe studia Europejska Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie - Zarządzanie Przedsiębiorstwem w kryzysie;
  • University of Central Lancashire i Lubelska Szkoła Biznesu - studia MBA;
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Humanistyczny.
Doświadczenie/Projekty:
  • Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny (Licencja Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 248 wydana przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 26-08-2010r.);
  • W ramach pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego i Syndyka przeprowadził z sukcesem wiele postępowań układowych i upadłościowych;
  • Do licznych sukcesów zaliczyć można między innymi zawarcie koncyliacyjnych układów w postępowaniach prowadzonych wobec Orzeł S.A., DMG Sp. z.o.o., Virmet Sp. z.o.o., P.W.WAT Sp. z.o.o.;
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi różnych branży. Od początku swojej kariery zawodowej pełnił funkcje zarządcze w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych, w tym również działających w środowisku międzynarodowym, współpracował z wieloma czołowymi firmami m.in. Pektowin S.A., Materne Polska Sp. z.o.o., Lubella S.A., Hortex Holding S.A.
Lubi dobrą książkę i sport, ale przede wszystkim ceni czas spędzony z rodziną.