WRÓĆ
dr Aleksander Binsztok
Lider zespołu trenerów-techniki sprzedaży i negocjacje
Kompetencje/Doświadczenie:
 • doktor nauk ekonomicznych; specjalizacja: zarządzanie i marketing;
 • lider zespołu trenerów i mediatorów
  Firmy Szkoleniowo – Usługowej „Binsztok i Partnerzy”;
 • adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;
 • kierownik naukowy pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu mediacji „Mediator (Master of Business Mediation)” organizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (obecnie realizowana jest VIII edycja tych Studiów) oraz IV edycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej (na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu);
 • kierownik naukowy studiów podyplomowych pn.: „Coaching przywódczy i trenerski” oraz studiów pn. „Lider Pozytywnej Zmiany” dla elitarnej grupy kadr zarządzających dużymi przedsiębiorstwami w Polsce;
 • wykładowca na studiach MBA (Master of Business Administration) organizowanych na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu;
 • w latach 2005–2009 prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa we Wrocławiu;
 • redaktor naukowy książek z zakresu mediacji i negocjacji: „Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji. Zagadnienia prawne i ekonomiczne” (Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012) oraz „Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne” (Wyd. Marina, Wrocław 2013), Mediacje gospodarcze (Wyd. Marina, Wrocław 2014), Rozwiązywanie sporów zbiorowych (Wyd. Marina, Wrocław 2015);
 • autor ponad 70 publikacji naukowych, artykułów prasowych i książek nt. zarządzania, marketingu oraz psychologicznych technik wywierania wpływu społecznego w tym książek z zakresu komunikacji interpersonalnej pt.: „Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej”, „Kompendium technik perswazyjnych” czy „Jak oczarować klientów w sklepie, czyli merchandising z elementami psychologii zachowań konsumenckich”;
 • wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami; ponadto trener wielu firm i stowarzyszeń zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniem nieruchomościami;
 • laureat nagrody Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę z zakresu zarządzania organizacjami;
 • jeden z nielicznych naukowców, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia w dziedzinie ekonomii i psychologii do generowania zysków w biznesie;
 • przynależący do wielu organizacjach zawodowych m.in.: Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej czy Zachodniej Izby Gospodarczej;
 • doradca i trener firm, które z powodzeniem stosują w praktyce umiejętność niezauważalnego oddziaływania na myśli, emocje i zachowania innych ludzi.