Як боротися з кризою в компанії

Чим швидше буде вжито заходів, тим більше шансів, що кризу вдасться запобігти.

Хорошим рішенням буде провести аналіз або звернутися до зовнішнього спеціаліста для проведення аудиту компанії:

1. провести аналіз компанії
2. оцініть сильні та слабкі сторони вашого бізнесу
3. діагностувати проблеми
4. розробити план дій

Або скористатися нашими послугами і провести аудит компанії, тобто

Аудит компанійa - перевірка регулярності та ефективності діяльності компанії, включаючи фінансовий та операційний аудит, є ключовим елементом діагностики ситуації, в якій опинилася компаніяїх.

Фінансовий аудит

включаючи можливість надання послуг у польових умовах:

 • аудит фінансової звітності
 • прийняті політики фінансового, управлінського та податкового обліку,
 • Due Diligence аудит

Етапи нашого фінансового аудиту базуються на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та принципи бухгалтерського обліку, що застосовуються на польському ринку, враховуються:

 • Визначення цілей і напрямків аудиту, основної діяльності компанії та її оточення
 • Аналіз поточної ситуації: процеси, правові акти та контракти, організаційна система, попередні звіти, контрольні звіти та фінансові бюджети
 • Презентація плану аудиту
 • Аудит (перевірка) фінансової звітності
 • Вивчення прийнятих облікових політик та принципів
 • Аналіз правильності відображення операцій та відповідності бізнес-процесів
 • Вивчення правової сфери, пов'язаної з діяльністю компанії, використовуваних процедур та організаційної структури
 • Підготовка аудиторського звіту, що включає висновки, рекомендації та принципи впровадження покращень
 • Подальший аудит виконання рекомендацій

а також:

 • Підтримка розробки облікових процесів та впровадження стандартів управлінського та податкового обліку, плану рахунків та фінансової звітності відповідно до МСФЗ,
 • Можливість надавати послуги з бухгалтерського обліку, розрахунку заробітної плати та комплаєнсу

Операційний аудит

надання оцінки ефективності та результативності діяльності компанії. Залежно від мети, він набуває різних конфігурацій, оскільки для аудиту, пов'язаного з впровадженням методологій ощадливого управління, цільових ERP-систем та інших, будуть проводитися різні заходи для всебічного аналізу компанії.

Етапи операційного аудиту:

 • Аналіз та вивчення документації компанії: організаційної структури, положень, процедур, прийнятих стандартів, впроваджених систем якості та результатів їх контролю, посадових інструкцій
 • Аналіз продуктивності окремих робочих місць у прийнятому виробничому процесі або процесі обслуговування клієнтів
 • Аналіз людських, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів
 • Картування процесів
 • Підготовка звітів про діяльність
 • Консультування щодо ефективного управління процесами та впровадження заходів для покращення діяльності компанії

Аудит неплатоспроможності

що випливає зі змісту ст. 11 Закону про неплатоспроможність, проведений з точки зору:

 • ліквідність
 • борг

Хочете дізнатися більше?

Не соромтеся звертатися до нас. Запишіться на безкоштовну консультацію. Також онлайн.

Наші фахівці дадуть відповідь на всі ваші запитання.