Jak uporać się z kryzysem w firmie

Im szybciej podjęte zostaną działania, tym większe szanse na to, że kryzys uda się zażegnać.

Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analiz lub skontaktowanie się z zewnętrznym specjalistą, który przeprowadzi audyt w firmie:

1. Przeprowadź analizę przedsiębiorstwa
2. Oceń mocne i słabe strony Twojej firmy
3. Zdiagnozuj problemy
4. Opracuj plan działania

Albo skorzystaj z naszych usług i przeprowadź audyt przedsiębiorstwa tj.:

Audyt przedsiębiorstwa – badanie prawidłowości i sprawności działalności przedsiębiorstwa, w tym audyt finansowy i operacyjny, stanowi kluczowy element diagnozy sytuacji w jakiej się ono znajduje.

Audyt finansowy

obejmujący możliwość świadczenia usług w zakresie:

 • audytu sprawozdań finansowych
 • przyjętej polityki rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej,
 • audytu Due Diligence

Etapy prowadzonego przez nas audytu finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zasady rachunkowości obowiązujące na rynku polskim, uwzględniają:

 • Identyfikację celów i obszarów audytu, podstawowej działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia
 • Analizę sytuacji bieżącej: procesów, aktów prawnych i umów, systemu organizacyjnego, dotychczasowych sprawozdań, raportów kontroli i budżetów finansowych
 • Przedstawienie planu audytu
 • Audyt (badanie) sprawozdań finansowych
 • Badanie przyjętej polityki rachunkowości oraz zasad księgowości
 • Analizę prawidłowości raportowania transakcji i zgodności przebiegu procesów biznesowych
 • Badanie obszaru prawnego związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, stosowanych procedur i struktury organizacyjnej
 • Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu, zawierającego wnioski, zalecenia i zasady wdrożenia usprawnień
 • Audyt kontrolny wykonania zaleceń

a także:

 • Wsparcie przy projektowaniu procesów księgowych oraz wdrożeniu standardów rachunkowości zarządczej i podatkowej, planów kont oraz sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF,
 • Możliwość świadczenia usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz compliance

Audyt operacyjny

dający ocenę efektywności i wydajności prowadzonych operacji w przedsiębiorstwie. W zależności od celu, przybiera on różne konfiguracje działań, inne bowiem działania zostaną podjęte dla audytu związanego z wprowadzaniem metodologii lean management, ukierunkowanych systemów ERP, a inne dla całościowej analizy przedsiębiorstwa.

Etapy audytu operacyjnego:

 • Analiza i badanie posiadanej przez przedsiębiorstwo dokumentacji: schematu organizacyjnego, regulaminów, procedur, przejętych norm, wdrożonych systemów jakości i ich wyników kontroli, opisów stanowisk pracy
 • Analiza wydajności pracy na poszczególnych stanowiskach w przyjętym procesie produkcyjnym lub obsługi klienta
 • Analiza zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych
 • Mapowanie procesów
 • Opracowanie raportów z przeprowadzonych działań
 • Doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania procesowego oraz wdrożeniu działań usprawniających operacje przedsiębiorstwa

Audyt niewypłacalności

wynikający z treści Art.11 ustawy Prawo upadłościowe, prowadzony w ujęciu:

 • płynnościowym
 • zadłużeniowym

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.