Які переваги для підприємця матиме спрощена процедура реструктуризації компанії та чому підприємці її бояться

Десятки проведених реструктуризацій та багатогодинні обговорення з підприємцями дозволили юридичній фірмі PMR Restrukturyzacje S.A. розробити перелік переваг вступу до спрощеного процесу реструктуризації:

1. Підтримання контролю над фінансовою ситуацією:

Спрощена реструктуризація дозволяє компанії професійно та сміливо вирішувати фінансові проблеми та зберігати контроль над ситуацією. Ми перестаємо "ховати голову в пісок";

2. уникнення банкрутства:

Ефективна реструктуризація - це рішення, яке дозволяє уникнути формального банкрутства компанії, що, в свою чергу, мінімізує негативні наслідки для власників, працівників, контрагентів та акціонерів;

3. переговори з кредиторами:

Процес реструктуризації дозволяє вести переговори з кредиторами для пошуку стійких рішень, таких як скорочення боргу та реструктуризація умов погашення;

4. збереження акціонерної вартості:

Уникнення формального банкрутства зберігає акціонерну вартість, що свідчить про те, що ми можемо протистояти проблемі. Антикризове управління вимагає від правління/власників/представників ширшого погляду та сміливих рішень;

5. захист робочих місць:

Спрощена реструктуризація впливає на структуру витрат, що допомагає зберегти робочі місця за рахунок зниження операційних витрат і підвищення ефективності;

6 Прискорення процесу реструктуризації:

Спрощення процесу дозволяє вжити заходів швидше, що важливо для компаній, які перебувають у кризовій ситуації. Хоча ми говоримо про спрощену реструктуризацію, пам'ятаймо, що ми використовуємо розмовну назву процедури затвердження угоди. Це швидкий процес, який дозволяє нам деескалувати кризову ситуацію, а потім виграти час, щоб повернути компанію на правильний шлях;

7. відновлення довіри стейкхолдерів/клієнтів/підрядників

Успішна реструктуризація може сприяти відновленню довіри між зацікавленими сторонами, включаючи клієнтів, постачальників та інвесторів. Чітка, ефективна комунікація, презентація кризових зон та майбутніх змін в існуючому бізнесі, презентація варіантів погашення заборгованості, що задовольняють кредиторів і водночас досягають мети процедури реструктуризації - уникнення банкрутства компанії, - це послання, яке зміцнює довіру та прокладає шлях для подальшої співпраці в майбутньому;

8 Коригування структури витрат:

Зосередьтеся на усуненні надмірних витрат і приведенні структури витрат у відповідність до реальних фінансових можливостей компанії;

9. мінімізувати втрату вартості бренду:

Уникнення формального банкрутства та ефективна реструктуризація можуть допомогти мінімізувати негативний вплив на вартість бренду компанії;

10. відкриваємо двері для подальшої співпраці та розвитку

Успішне управління процесом реструктуризації може відкрити двері для подальшої співпраці з постачальниками, діловими партнерами та клієнтами;

11. нарешті, досягнення МЕТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ - ПОВЕРНЕННЯ ДО ЕФЕКТИВНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ.

Досвід показує. Наскільки важливо діяти в кризових ситуаціях. Чому ж підприємці бояться спрощеної реструктуризації?

1. відсутність контролю: Процес реструктуризації вимагає певних змін. Підприємці можуть бути стурбовані втратою контролю над компанією та запровадженням нових правил і процесів. НІЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ДАЛІ ВІД ІСТИНИ саме підприємець продовжує керувати своєю компанією;

2. невизначеність: Спрощена реструктуризація може призвести до певної невизначеності щодо впливу цих змін на майбутнє компанії. Це може викликати страх і опір. Для розуміння процесу реструктуризації потрібен лише аналіз і якісна консультація, яка допоможе розібратися в ньому;

3 Вартість і час: Процес реструктуризації може бути дорогим і тривалим, що може відлякувати підприємців. Витрати на спрощену реструктуризацію є найнижчими з усіх інших витрат з точки зору захисту компанії, активів і встановлені законом;

4 Реакція персоналу: Спрощена реструктуризація може викликати опір серед працівників, а підприємці побоюються втрати мотивації та відданості колективу.

Тут важливо ефективно комунікувати з радником з реструктуризації та медіатором, який донесе, що тільки шляхом проведення реструктуризації ми досягнемо стабільності та матимемо шанс розвивати компанію та зберегти робочі місця;

5. ризик змін: Будь-які зміни в організації пов'язані з певними ризиками. Підприємці можуть побоюватися, що спрощена реструктуризація не принесе очікуваних переваг або що вони не повністю розуміють процес. Тут важливо обрати досвідчену юридичну фірму з питань реструктуризації, яка крок за кроком проведе підприємця через досі невідомі сфери;

Варто зазначити, що спрощена реструктуризація в кризовій ситуації необхідна для того, щоб утримати компанію на ринку, уникнути банкрутства і в кінцевому підсумку підвищити ефективність і конкурентоспроможність компанії, тому важливо правильно підготуватися і спланувати цей процес.