Процес реструктуризації компанії під загрозою банкрутства у співпраці з консультантом з реструктуризації

У контексті законодавства про реструктуризацію, реструктуризація компанії означає процес, реструктуризація - це процес, спрямований на зміну та коригування фінансової, організаційної або операційної структури бізнесу з метою покращення його фінансового стану, ефективності або шансів на виживання. Як набір правил і процедур, закон про реструктуризацію має на меті допомогти підприємцю пройти цей процес, щоб уникнути банкрутства. Пам'ятаймо, що метою процедури реструктуризації, відповідно до закону, є уникнення банкрутства компанії.

Реструктуризація - це регулювання процедури реструктуризації, які пропонують компаніям інструменти для проведення процесу реструктуризації. Це можуть бути спеціальні процедури, такі як процедура розпорядження майном, процедура санації, прискорена процедура розпорядження майном, процедура затвердження мирової угоди або угод зі споживачами, а також процедури банкрутства, відкриті за заявою підприємця, так зване "контрольоване банкрутство".

Основною і найпоширенішою метою процедури реструктуризації є укладення та затвердження угоди з кредиторами.  Як досягти цього процесу - дуже індивідуальна справа. У кожному конкретному випадку воно випливає з мети підприємця та його очікувань. Процес реструктуризації повинен бути підготовлений і спланований таким чином, щоб цілі були адаптовані до кризової ситуації та можливостей компанії. Процес реструктуризації може також включати управління активами компанії таким чином, щоб оптимізувати їхню вартість для виконання зобов'язань перед кредиторами. Можливий також сценарій ліквідації, коли частина активів (надлишкових з точки зору компанії) виставляється на продаж з метою отримання коштів для погашення заборгованості перед кредиторами, а розмір активів компанії адаптується до потреб і можливостей компанії.

Пам'ятайте, що в більшості випадків реструктуризація спрямована на збереження безперервності діяльності компанії, а не на її ліквідацію. Компанія може прагнути фінансового оздоровлення, реструктуризації боргів або зміни бізнес-стратегії.

Варто зазначити, що процедури реструктуризації різняться і, залежно від складності та оцінки кризового стану компанії, існує можливість використання тих чи інших правових норм та інструментів, адаптованих до ситуації, що склалася. У деяких випадках саме підприємцю необхідно "збанкрутувати", тобто пройти через банкрутство, щоб вибратися з проблем і розпочати бізнес на базі нової юридичної особи. Ініціювання реструктуризації повинно здійснюватися з ретельним аналізом, щоб підготувати подальшу архітектуру операцій.

Хто є радником з питань реструктуризації в цьому процесі?

Радник з реструктуризації - це фахівець, робота якого полягає в наданні професійної допомоги компаніям, що зазнають фінансових труднощів, у тому числі тим, які борються з борговими зобов'язаннями.

До завдань радника з реструктуризації входять

1. аналіз фінансового стану

  Радник проводить детальний фінансовий аналіз компанії, виявляючи джерела фінансових проблем, аналізуючи структуру боргу та оцінюючи ліквідність;

  2. розробити стратегію реструктуризації

  На основі аналізу ситуації радник розробляє стратегію реструктуризації, яка може включати переговори з кредиторами, розробку плану погашення заборгованості, реструктуризацію боргу, операційні зміни або продаж активів;

  3. переговори з кредиторами

  Радник з питань реструктуризації може представляти компанію під час переговорів з кредиторами для отримання кращих умов погашення або запропонувати домовленості, які дозволять компанії уникнути банкрутства;

  4 Управління відносинами із зацікавленими сторонами

  Радник може допомогти в управлінні відносинами з різними зацікавленими сторонами, включаючи кредиторів, постачальників, співробітників та інших ділових партнерів, щоб мінімізувати ризик втрати довіри;

  5. оптимізація організаційної структури

  В рамках процесу реструктуризації консультант може запропонувати зміни в організаційній структурі компанії, операційні вдосконалення або скорочення витрат для підвищення ефективності;

  6. підтримка в процесі банкрутства

  Якщо це виявиться необхідним, юрисконсульт може допомогти підготувати та керувати процесом неплатоспроможності, забезпечивши найкращий результат для всіх зацікавлених сторін;

  7. моніторинг та коригування плану реструктуризації

  Після того, як план реструктуризації розроблений, консультант відстежує його виконання та коригує стратегію, якщо це необхідно для досягнення бажаних цілей.

  Радник з питань реструктуризації зазвичай виступає в ролі незалежного експерта, який здатен поглянути на ситуацію в компанії зі сторони та надати об'єктивну і компетентну пораду. Його мета - допомогти забезпечити стале вирішення фінансових проблем компанії.

  Багаторічний досвід Юридичної фірми з реструктуризації PMR показує, що хороша співпраця та взаємна довіра між підприємцями та консультантом з реструктуризації дозволяють досягти спільно розроблених бізнес-цілей у процедурі реструктуризації.