Chcę przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Zainteresowało Państwa postępowanie o zatwierdzenie układu – nic dziwnego – jest to najczęściej wybierana forma restrukturyzacji, którą w 2023r. zdecydowało się ponad 92% wszystkich restrukturyzowanych firm.

Postępowanie w przedmiocie Zatwierdzenia Układu popularnie nazywane uproszczoną restrukturyzacją to najszybsze, najtańsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie dla firm borykających się z trudnościami.

Po pierwsze – to Państwo decydujecie, kiedy postępowanie zostanie otwarte (nie jest wymagana zgoda sądu). W przypadku zaistnienia takiej konieczności istnieje możliwość otwarcia nawet tego samego dnia.

Po drugie – to Państwo wybieracie doradcę restrukturyzacyjnego (nie jest on wyznaczany losowo przez Sąd). Uwzględniając znaczenie doradcy restrukturyzacyjnego dla powodzenia całego procesu, w tym jego: doświadczenia, kompetencji, efektywności jest to jedna z kluczowych zalet.

Po trzecie możliwość zapewnienia dalekosiężnej i pełnej ochrony przed egzekucją na okres od 4 m-cy do nawet 12 m-cy. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte przeciwko dłużnikowi przez okres minimalnie 4 miesięcy, a w przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie układu, aż do czasu jego rozpoznania.

Po czwarte ochrona przedsiębiorcy poprzez zabezpieczenie kontynuacji umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia firmy, w tym umów dzierżawy, najmu, kredytów;

Po piąte możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo lub zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie Po szóste – najniższe koszty

Uproszczona restrukturyzacja

Nasze doświadczenia pokazują, iż od czasu implementacji rozwiązań restrukturyzacji zapobiegawczej –uproszczonej procedury w postaci postępowania o zatwierdzenie układu – przedsiębiorcy coraz częściej podejmują próbę ratowania swoich działalności, zamiast sięgać po rozwiązania likwidacyjne, czy upadłościowe. Zdecydowanie wzrasta świadomość dostępności narzędzi prawnych umożliwiających przedsiębiorcy, który ma problemy finansowe zachowania kontroli nad przedsiębiorstwem i zapewnienia ochrony przed wierzycielami na czas niezbędny na wdrożenie działań naprawczych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu nazywane w skrócie PZU prowadzone jest w znakomitej części bez udziału sądu. Podstawą wszczęcia PZU jest zawarcie umowy z wybranym przez przedsiębiorcę doradcą restrukturyzacyjnym, przekazanie doradcy niezbędnych informacji takich jak Wstępny Spis Wierzytelności, Wstępny Plan Restrukturyzacyjny. Dokumenty te umożliwiają doradcy dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, z którym rozpoczyna się okres ochrony przedsiębiorstwa przez postępowaniami egzekucyjnym, a dotychczasowe ulegają zawieszeniu. Kolejny etap to zbieranie głosów wierzycieli. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za weryfikację prawidłowego złożenia głosów przez wierzycieli, sporządza opinię o możliwości wykonania układu oraz sprawozdanie nadzorcy układu. W przypadku uzyskania wymaganej ustawą większościowego poparcia proponowanego układy przez wierzycieli przedsiębiorca składa do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Od dnia złożenia wniosku do jego czasu zatwierdzenia ochrona przedsiębiorstwa ulega wydłużeniu.

Dla kogo Uproszczona Restrukturyzacja:

 • dla przedsiębiorców,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych
 • spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • wspólników osobowych spółek handlowych
 • wspólników spółki partnerskiej

Kiedy uproszczona restrukturyzacja?

 • gdy pojawiają się pierwsze trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań
 • gdy zaistnieją okoliczności, które wskazują, że w najbliższym czasie wystąpią problemy płynnościowe (utrata kontraktu, wątpliwy proces sądowy)
 • gdy występuje lub pojawia się zagrożenie postępowaniami egzekucyjnymi, zajęciami rachunków, majątku
 • gdy kluczowe jest zabezpieczenie przed wypowiedzeniem kluczowych umów (handlowych, najmu, kredytu)
 • gdy potrzebne jest okresowe wstrzymanie płatności zobowiązań

Ważne informacje:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu to najszybsza, najtańsza i najbezpieczniejsza z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych;
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia restrukturyzację wszystkich, ale także jedynie wybranych zobowiązań;
 • Zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu chroni zarząd spółki przed odpowiedzialnością za jej długi;

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.