Chcę przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Postępowanie w przedmiocie Zatwierdzenia Układu popularnie nazywane uproszczoną restrukturyzacją to ratunek dla firm znajdującej się w trudnej sytuacji, a przede wszystkim jest to ochrona przed upadłością.

 • odformalizowana procedura gwarantująca szybką ochronę majątku przedsiębiorcy;
 • współpraca z wybranym doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym;
 • postępowanie w znakomitej większości toczy się poza sądem;
 • uzyskanie ochrony polegającej na zawieszeniu z mocy prawa aktywnych postępowań egzekucyjnych i uniemożliwienie wszczynania nowych;
 • ochrona przedsiębiorcy poprzez zabezpieczenie kontynuacji umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia firmy, w tym umów dzierżawy, najmu, kredytów;
 • możliwość objęcia układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo lub zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie;
 • szybkość postępowania;
 • skuteczność w zawieraniu układów

Uproszczona restrukturyzacja

Coraz częściej firmy walczą o swój byt i zamiast upadać decydują się na naprawę swojego biznesu. Jednym z rozwiązań wspierających ochronę przedsiębiorstwa jest uproszczona restrukturyzacja w postaci poza sądowego postępowania o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu nazywane w skrócie PZU prowadzone jest prawie w całości bez udziału sądu. Podstawą wszczęcia PZU jest zawarcie umowy z wybranym przez przedsiębiorcę doradcą restrukturyzacyjnym, przekazanie doradcy niezbędnych informacji takich jak Wstępny Spis Wierzytelności, Wstępny Plan Restrukturyzacyjny. Kolejny etap to zbieranie głosów wierzycieli. Doradca restrukturyzacyjny jest odpowiedzialny za weryfikację prawidłowego złożenia głosów przez wierzycieli, sporządza opinię o możliwości wykonania układu oraz sprawozdanie nadzorcy układu. Do obowiązków przedsiębiorcy pozostaje złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

Dla kogo Uproszczona Restrukturyzacja:

 • dla firm w kryzysie, w problemach płynnościowych
 • dla firm zagrożonych postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi
 • gdy niezbędna jest natychmiastowa ochrona przed egzekucjami
 • gdy przedsiębiorca chce ochronić się przed upadłością

Ważne informacje:

 • Uproszczona restrukturyzacja to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zrestrukturyzować swoje przedsiębiorstwo szybko i w toku procedury, która jest w znakomitej większości bez udziału sądu. Jej celem jest zawarcie układu z wierzycielami, a w efekcie – uratowanie zadłużonego podmiotu.
 • Przedsiębiorca jest chroniony przed postępowaniami egzekucyjnymi. Z dniem dokonania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) wierzyciele nie mogą wszczynać postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Postępowania, które zostały wszczęte przed tą datą ulegają zawieszeniu z mocy prawa.
 • Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwo zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem umów (umowa o kredyt, pożyczkę, leasing, najmu, dzierżawy). Wypowiedzenie strategicznych dla Przedsiębiorcy umów jest niedopuszczalne w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkiem obwieszczenia. Należy zaznaczyć, że dopuszczalne jest wypowiadanie umów przez restrukturyzowanego przedsiębiorcę.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.