Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie
Masz pytania? Zadzwoń: +48 22-30-05-105
Quisque a orci a nibh tempus faucibus. Ut tellus purus, rhoncus ut sollicitudin in, sodales eget massa. Nullam a erat pretium, vulputate felis ac, vestibulum ligula.

Jak możemy Ci pomóc?

Rozważam restrukturyzację firmy

Restrukturyzacja firmy jest skutecznym narzędziem przed finansowymi trudnościami i ochroną przed upadłością. Oto kilka kluczowych zalet restrukturyzacji, które mogą przyczynić się do utrzymania stabilności i przetrwania przedsiębiorstwa: 1.Restrukturyzacja, w swojej wstępnej fazie, umożliwia dokładną analizę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy. Dzięki analizie identyfikujemy główne problemy i wyzwania, które przyczyniły się do powstania bieżących trudności. Wprowadzenie zmian i dostosowanie strategii pomogą skutecznie rozwiązać problemy i uniknąć dalszego pogorszenia się sytuacji finansowej. 2.Restrukturyzacja daje firmie możliwość renegocjacji warunków finansowych z wierzycielami. Może to obejmować restrukturyzację zadłużenia, renegocjację harmonogramu spłat, obniżenie stóp procentowych lub nawet uzyskanie dodatkowego finansowania. Restrukturyzacja daje możliwości odzyskania płynności finansowej i pozwala zmniejszyć zobowiązania. 3.Restrukturyzacja pozwala na dokładne przeanalizowanie struktury kosztów firmy i identyfikację obszarów, w których można wdrożyć oszczędności. Może to obejmować redukcję kosztów operacyjnych, optymalizację procesów biznesowych, restrukturyzację zespołów czy relokację działań. Poprawa efektywności i redukcja kosztów przyczynią się do poprawy rentowności i umocnienia pozycji finansowej firmy. […]


Jak zmniejszyć swoje długi

Wyjście z długów nie musi być nieosiągalne. Nasze doświadczenie w obszarze zarządzania długiem pozwoliło na przygotowanie kilku działań, które powinny zostać podjęte: 1. Analiza i budżetowanie: Przeprowadź dokładną analizę swojej sytuacji finansowej, zidentyfikuj wszystkie długi i stwórz realistyczny budżet. Świadomość finansów pozwoli Ci lepiej zarządzać zobowiązaniami i określić, ile możesz przeznaczyć na spłatę długów. 2. Negocjacje z wierzycielami: Skontaktuj się z wierzycielami i zacznij negocjować warunki spłaty. Możesz uzyskać częściowe umorzenie swoich zobowiązań, obniżenie oprocentowania, przedłużenie okresu spłaty lub wynegocjować nowy plan spłat, który będzie dostosowany do Twojej sytuacji finansowej. 3. Plan spłaty: Opracuj plan spłaty, w którym priorytetem będą długi o najwyższych oprocentowaniach lub najkrótszych terminach spłaty. Wypracuj strategię, aby regularnie spłacać te długi, konsekwentnie trzymając się ustalonego budżetu. 4. Redukcja wydatków: Przeprowadź gruntowną analizę swoich wydatków i identyfikuj obszary, w których możesz dokonać oszczędności. Zredukuj zbędne wydatki i skoncentruj się na potrzebach podstawowych, aby mieć większą kwotę do […]


Mam zadłużenie wobec ZUS i US. Co mogę zrobić?

Jeśli masz zadłużenie wobec ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub US (Urzędu Skarbowego), istnieją pewne kroki, które możesz podjąć w celu rozwiązania tego problemu. Obejrzyj krótki film na którym Radca Prawny Aleksandra Pakuła odpowiada na pytanie: Jakie kroki podjąć w celu rozwiązania problemu z zadłużeniem z ZUS, US? Poniżej kilka sugestii: 1. Kontakt: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami, czyli ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Wyjaśnij swoją sytuację i zapytaj o możliwość negocjacji spłaty zadłużenia. Często instytucje te są otwarte na rozmowę i mogą zaproponować korzystne rozwiązania, takie jak rozłożenie długu na raty. 2. Negocjacje warunków spłaty: Podczas rozmowy z ZUS-em i US-em zapytaj o możliwość negocjacji warunków spłaty zadłużenia. Często można uzyskać przedłużenie okresu spłaty lub ustalenie dogodnych rat, które będą odpowiadać Twoim możliwościom finansowym. 3. Plan spłaty: Opracuj plan spłaty, uwzględniając wysokość zadłużenia i swoje aktualne dochody. Określ, ile jesteś w stanie regularnie przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec ZUS-u […]


Jak uzyskać ochronę przed egzekucją, komornikiem

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego daje dłużnikowi szeroki wachlarz korzyści. Przede wszystkim otrzymuje on ochronę, która pozwala mu skoncentrować się na negocjacjach z wierzycielami bez obawy o utratę swojego majątku w wyniku prowadzenia egzekucji komorniczej. Jest to istotne, ponieważ daje dłużnikowi czas i przestrzeń do wypracowania porozumienia z wierzycielami co do spłaty zadłużenia. A jakie kroki można podjąć, przedstawiamy poniżej: 1. Skonsultuj się z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże Ci zrozumieć procesy prawne związane z restrukturyzacją oraz przedstawi możliwości ochrony przed egzekucją. 2. Przygotuj plan restrukturyzacji, który przedstawisz doradcy restrukturyzacyjnemu. Wspólnie podejmiecie decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 3. Ustal z doradcą restrukturyzacyjnym możliwy termin obwieszczenia otwarcia uproszczonego. postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obwieszczenie otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje egzekucje. 4. Negocjuj z wierzycielami, w przypadku zaangażowania się w proces restrukturyzacji, wierzyciele mogą być bardziej skłonni do zawarcia ugody/układu i zawieszenia działań egzekucyjnych. Należy podkreślić, że postępowania restrukturyzacyjne uwzględniają również prawa wierzycieli. Wierzyciele […]


Jak uporać się z kryzysem w firmie

Im szybciej podjęte zostaną działania, tym większe szanse na to, że kryzys uda się zażegnać. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analiz lub skontaktowanie się z zewnętrznym specjalistą, który przeprowadzi audyt w firmie: 1. Przeprowadź analizę przedsiębiorstwa2. Oceń mocne i słabe strony Twojej firmy3. Zdiagnozuj problemy4. Opracuj plan działania Albo skorzystaj z naszych usług i przeprowadź audyt przedsiębiorstwa tj.: Audyt przedsiębiorstwa – badanie prawidłowości i sprawności działalności przedsiębiorstwa, w tym audyt finansowy i operacyjny, stanowi kluczowy element diagnozy sytuacji w jakiej się ono znajduje. Audyt finansowy obejmujący możliwość świadczenia usług w zakresie: Etapy prowadzonego przez nas audytu finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zasady rachunkowości obowiązujące na rynku polskim, uwzględniają: a także: Audyt operacyjny dający ocenę efektywności i wydajności prowadzonych operacji w przedsiębiorstwie. W zależności od celu, przybiera on różne konfiguracje działań, inne bowiem działania zostaną podjęte dla audytu związanego z wprowadzaniem metodologii lean management, ukierunkowanych systemów ERP, […]


Jak mogę uzyskać pomoc w procesie restrukturyzacji

Celem restrukturyzacji to przede wszystkim ochrona przed upadłością. Sam proces polega na podjęciu działań zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które mają zwiększyć rentowność danej firmy. Mogą to być zarówno działania prawne, jak i ekonomiczne czy marketingowe.  Nasi specjaliści przeprowadzają następujące procesy restrukturyzacyjne: Restrukturyzacja przedsiębiorstw Specjalizujemy się zarówno w restrukturyzacjach naprawczych, dotyczących szybkiej poprawy efektywności przedsiębiorstw w sytuacji przedłużającego się kryzysu oraz zagrożenia niewypłacalnością, przeprowadzanych w większości w oparciu o przepisy Ustawy o Prawie Restrukturyzacyjnym, jak też restrukturyzacjach rozwojowych, mających perspektywiczny charakter. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w kryzysie Ofertę współpracy budujemy w oparciu o indywidualny charakter naszego Klienta, kierując ją zarówno do przedsiębiorstw w kryzysie, jak i wierzycieli. Do przeprowadzanych projektów restrukturyzacyjnych powołujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w tym z zakresu modelowania finansowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa, zarządzania, podatków i księgowości, doświadczonych negocjatorów oraz analityków rynkowych. Wskazując na specyfikę i wielowątkowość etapu zmian, jaki wynika z architektury działań restrukturyzacyjnych, zapewniamy: […]


Chcę przeanalizować możliwości wyjścia z kryzysu

Kryzys dotyczący wyników ekonomicznych i zdolności pokrywania bieżących zobowiązań to przełomowy etap w cyklu życia przedsiębiorstwa, w przypadku którego wybór właściwych narzędzi zarządzania decyduje o dalszym przetrwaniu i rozwoju. Podejmowana przez nas współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego specyfiki i indywidualności. Jednakże wieloletnie doświadczenie w skutecznych rozwiązaniach naprawczych firm dużych jak też sektora MiŚP i różnorodności prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów wyjścia z kryzysu i powrotu do efektywności działania. Naszym nadrzędnym celem jest ochrona biznesu naszych Klientów, zapewniając bezpieczeństwo współpracy oraz gwarancję najwyższych standardów obsługi. Z kolei pasja tworzenia i wdrażanie architektury naprawy przedsiębiorstw, opracowywania rozwiązań prawnych, finansowych i rynkowych przywracających efektywność biznesu, procentuje zaufaniem naszych Klientów, a tym samym podwójnym dla nas sukcesem restrukturyzacji. wypracowaliśmy pozycję czołowego uczestnika w zakresie prawa i praktyki postępowań restrukturyzacyjnych. Nasza oferta zarządzania kryzysem obejmuje działania w ramach procesu: W kryzysie niewypłacalności istotną kwestią stają […]


Moja sytuacja jest inna

Jeżeli Twoja sytuacja jest inna do opisanych, zadzwoń, napisz maila, przyjdź a udzielimy odpowiedzi. Wybór postępowania restrukturyzacyjnego zależny jest od Twojej sytuacji finansowej i podlega ocenie na pierwszym etapie współpracy.


Chcę uniknąć ogłoszenia upadłości

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się ze sporym dyskomfortem, ryzykiem, często także utrudnia przedsiębiorcom normalne funkcjonowanie. Zwykle upadłość firmy to rezultat długotrwałego procesu, który można przewidzieć. Kluczem do uchronienia się przed upadłością jest sprawowanie bieżącej kontroli nad finansami przedsiębiorstwa i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Oto kilka porad, co zrobić, aby nie ogłosić upadłości: 1. Przeprowadź analizę sytuacji ekonomicznej Twojego przedsiębiorstwa 2. Skonsultuj się z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże Ci zrozumieć procesy prawne związane z restrukturyzacją oraz przedstawią możliwości ochrony przed upadłością. 3. Przygotuj plan restrukturyzacji, który przedstawisz doradcy restrukturyzacyjnemu. Wspólnie podejmiecie decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 4. Ustal z doradcą restrukturyzacyjnym możliwy termin obwieszczenia otwarcia uproszczonego. postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obwieszczenie otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje egzekucje. 5. Negocjuj z wierzycielami, w przypadku zaangażowania się w proces restrukturyzacji, wierzyciele mogą być bardziej skłonni do zawarcia ugody/układu i zawieszenia działań egzekucyjnych. W sytuacji zbliżającej się upadłości firmy przede wszystkim należy […]


W jaki sposób mogę uzyskać audyt swojej firmy

Audyt to obiektywne i rzetelne spojrzenie na organizację i jej funkcjonowanie. Audytor lub zespół audytorów to to specjaliści z wielu obszarów biznesu, którzy dzięki swojej wiedzy i narzędziom przeprowadzają kompleksową analizę zastanej sytuacji firmy, procesów w organizacji, a także przygotowują rekomendacje wraz z rozwiązaniami. Nasz zespól specjalistów w dziedzinie kompleksowej analizy przedsiębiorstwa przeprowadza następujące rodzaje audytów: Audyt przedsiębiorstw – badanie prawidłowości i sprawności działalności przedsiębiorstwa, w tym audyt finansowy i operacyjny, stanowi kluczowy element diagnozy sytuacji w jakiej się ono znajduje. Audyt finansowy obejmujący możliwość świadczenia usług w zakresie: Etapy prowadzonego przez nas audytu finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zasady rachunkowości obowiązujące na rynku polskim, uwzględniają: a także: Audyt operacyjny dający ocenę efektywności i wydajności prowadzonych operacji w przedsiębiorstwie. W zależności od celu, przybiera on różne konfiguracje działań, inne bowiem działania zostaną podjęte dla audytu związanego z wprowadzaniem metodologii lean management, ukierunkowanych systemów ERP, a […]


Potrzebuję analizy prawnej

PMR Restrukturyzacje oraz współpracujące z nami kancelarie prawne tworzą zespół doświadczonych doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych oraz adwokatów zapewniających kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa i sytuacji w jakiej się znajduje. Nasze główne specjalizacje: – Prawo restrukturyzacyjne – Prawo spółek – Prawo umów – Postępowania podatkowe – Usługi compliance – Transakcje, fuzje i przejęcia


Co zrobić, aby uzyskać finansowanie

Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu finansowania dla zabezpieczenia realizacji ich planów, stanowi dla nas priorytetowy i bazowy etap w budowie architektury projektu restrukturyzacyjnego lub też nowego przedsięwzięcia biznesowego. Współpracujemy z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, a uzyskiwane efekty dotychczasowej współpracy naszych klientów z funduszami inwestycyjnymi, pozwoliły na stworzenie partnerskich relacji i zaufania w proponowany zakres inwestycji. Dla przedsiębiorstw w fazie kryzysu płynności i zadłużenia Naszą specjalizacją w ramach pełnej obsługi procesu restrukturyzacji, jest wsparcie w pozyskaniu inwestorów, zaproponowanie opcji wsparcia finansowego oraz analiza jego najefektywniejszych dla przedsiębiorstwa wariantów. Przygotowujemy scenariusze finansowania uwzględniające zarówno finansowanie pożyczką jak i emisją papierów wartościowych dłużnych. Dla firm planujących projekty inwestycyjne i start up-ów Oferujmy także wsparcie w pozyskaniu i doborze odpowiedniej struktury finansowania projektu, na każdym etapie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, poczynając od biznesplanów dla start up-ów, planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć do restrukturyzacji rozwojowych.


Co zrobić, aby odzyskać swoje wierzytelności

Ryzyko wystąpienia braku wpływu należności z przeprowadzonych transakcji w wymaganym czasie, dotyka niemalże każde przedsiębiorstwo w różnych etapach jego życia. W sytuacji jednak widma niewypłacalności kontrahenta i związanych z nim konsekwencji, otrzymanie należności staje się nieskuteczne i przy braku należytych zabezpieczeń niemożliwe. Zabezpieczenie procesu koordynacji i kontroli zwrotu wierzytelności proponuje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, umożliwiające sądowe rozpoczęcie restrukturyzacji dłużnika. Wbrew przyjętej opinii nie stanowi ona jedynie szansy naprawy sytuacji kryzysowej dla dłużnika, ale także staje się skutecznym narzędziem odzyskania należności dla wierzyciela. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku o restrukturyzację dłużnika, w celu doprowadzenia do prawnego porozumienia stron co do spłaty zadłużenia, wskutek podjętych przez dłużnika działań naprawczych. Posiadane kompetencje i zdobyte doświadczenie w wielu branżach i wszystkich rodzajach restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie, zarówno poprzez przyspieszone postępowania układowe, postępowania układowe, postępowania o zatwierdzenie układu oraz postępowania sanacyjne, wykorzystujemy na wypracowanie satysfakcjonujących porozumień układowych i ich skuteczną realizację na rzecz wierzycieli prywatnych […]


Chcę przeprowadzić uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Zainteresowało Państwa postępowanie o zatwierdzenie układu – nic dziwnego – jest to najczęściej wybierana forma restrukturyzacji, którą w 2023r. zdecydowało się ponad 92% wszystkich restrukturyzowanych firm. Postępowanie w przedmiocie Zatwierdzenia Układu popularnie nazywane uproszczoną restrukturyzacją to najszybsze, najtańsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie dla firm borykających się z trudnościami. Po pierwsze – to Państwo decydujecie, kiedy postępowanie zostanie otwarte (nie jest wymagana zgoda sądu). W przypadku zaistnienia takiej konieczności istnieje możliwość otwarcia nawet tego samego dnia. Po drugie – to Państwo wybieracie doradcę restrukturyzacyjnego (nie jest on wyznaczany losowo przez Sąd). Uwzględniając znaczenie doradcy restrukturyzacyjnego dla powodzenia całego procesu, w tym jego: doświadczenia, kompetencji, efektywności jest to jedna z kluczowych zalet. Po trzecie możliwość zapewnienia dalekosiężnej i pełnej ochrony przed egzekucją na okres od 4 m-cy do nawet 12 m-cy. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie […]


Inne formy restrukturyzacji

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu Postępowanie przewidziane jest dla dłużników, którzy są w stanie samodzielnie, przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego i bez udziału sądu zebrać głosy wymaganej większości swoich Wierzycieli, popierających warunki układu: Istnieje możliwość objęcia postępowaniem jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązania publiczno-prawne takie jak zobowiązania wobec ZUS lub zobowiązań podatkowych Przyspieszone postępowanie układowe Ta procedura restrukturyzacyjna relatywnie szybka, otwierana na wniosek dłużnika i prowadzona przed Sądem restrukturyzacyjnym umożliwiająca zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Ten rodzaj postępowania może być prowadzony tylko wobec przedsiębiorców, u których suma wierzytelności spornych uprawnionych do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem. Jest jednym z dwóch rodzajów postępowań (obok postępowania o zatwierdzenie układu), które umożliwia objęcie postępowaniem i restrukturyzację jedynie części istniejących wierzytelności, mających znaczący wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa np. zobowiązań publiczno-prawnych (także wobec ZUS […]


Bezpłatna konsultacja

W naszej pracy kierujemy się nadrzędnym celem jakim jest pomoc przedsiębiorcą w trudnych sytuacjach. Jak możemy Ci pomóc? Zostaw swój kontakt, a niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. Pierwsza rozmowa z doradcą restrukturyzacyjnym jest możliwa także online, nie musisz do nas przychodzić, my przyjdziemy do Ciebie.


PMR Restrukturyzacje
PMR Restrukturyzacje @ 2024
pl_PLPolish