Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

Komunikaty

PMR w mediach: 1640

Najnowsze wpisy

Oferta sprzedaży nieruchomości w postępowaniu BM Kobylin Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości Dłużnika BM Kobylin Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000265094) w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kaliszu Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Sygn. Akt. akt V GUp 8/23, oferuje na sprzedaż w trybie pisemnego składania ofert, w przetargu pisemnym z wolnej ręki następujące mienie dłużnika: Cena wywoławcza dla poszczególnych nieruchomości w I przetargu równa się 100% ceny wnikającej z wartości oszacowania poszczególnych nieruchomości. Wartości poszczególnych nieruchomości zostały podane w wartościach netto. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest: 1) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 26 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00.  2) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej […]

19 lipca 2024
Ruchomości w postępowaniu STOMADENT

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym wobec Zdzisława Oszczędy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STOMADENT Zdzisław Oszczęda w upadłości ma do sprzedaży ruchomości w postaci: LP. Ruchomość cena wywoławcza 1 Endex Orthoralix – aparat rentgenowski 31,00 zł 2 Sterylizator wody lampa 62,00 zł 3 Meble biurowe (kanapa, biurko, szafa, szafka) 93,00 zł 4 Spektofotometr 31,00 zł 5 Automat do mycia butelek – maszyna do napojów 13 700,00 zł 6 Stanowisko badawcze do optymalizacji parametrów  plazm 4 950,00 zł 7 Stanowisko niskotemperaturowe do obróbki metali 9 840,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 1090 1926 0000 0001 4842 3719 w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. b) Złożenie oferty z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V GUp 103/21” z […]

03 lipca 2024
½ w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Bolkowie

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bolkowie przy ulicy Wysokogórskiej 14 na działce o numerze 679/2 o powierzchni 0,5838 ha. Działka zabudowana jest obiektem w trakcie realizacji. Według projektu budynek stanowi „Samochodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe z zapleczem gastronomicznym” z późniejszymi zmianami projektu. W części północnej działki znajduje się plac manewrowy i miejsca postojowe. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem LE1K/00010021/5. Cena wywoławcza 985 125 zł netto;   1 211 704,00 zł brutto Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 19 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu  na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 71 1090 1926 0000 0001 4871 8480 w terminie do 19 sierpnia 2024 r do godziny 15:00 Pisemne oferty powinny zawierać:

03 lipca 2024
Działki gruntowe niezabudowane w Kamiennej Górze

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych niezabudowanych o numerach 88/4, 88/5, 88/6, 88/7 położonych w Kamiennej Górze, w pośredniej części miasta o powierzchni 0,2675 ha. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem JG1K/00022407/2. Cena wywoławcza 81 700,00 zł netto, 100 491,00 zł brutto Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 19 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu  na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 71 1090 1926 0000 0001 4871 8480 w terminie do 19 sierpnia 2024 r do godziny 15:00 Pisemne oferty powinny zawierać:

03 lipca 2024
½ lokalu usługowego w Chełmsku

Syndyk masy upadłości oferuje na sprzedaż udział w wysokości ½ w nieruchomości lokalowej położonej w Chełmsku Śląskim, Rynek 10 lok nr 6, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 91,50 m2. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi Księgę Wieczysta pod numerem JG1K/00026038/2. Nieruchomość stanowi lokal usługowy. Lokal jednopoziomowy podzielony na dwie funkcjonalne części tj. część handlową oraz zaplecze socjalno-magazynowe.    Cena wywoławcza 44650 zł netto, 54 920,00 zł brutto Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 19 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu  na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 71 1090 1926 0000 0001 4871 8480 w terminie do 19 sierpnia 2024 r do godziny 15:00 Pisemne oferty powinny zawierać:

03 lipca 2024
Ruchomości - sprzęt i pojazdy rolne

Syndyk masy upadłości ma do sprzedania ruchomości w postaci sprzętów i pojazdów rolnych w postaci: numer inw. Ruchomość 100% wartości cena wywoławcza 1 kombajn Bizon Z 056 z 1986 r. 17 300,00 zł 2 ciągnika Ursus C360-3P o nr rej. DJA M570 15 300,00 zł 3 przyczepa ciężarowa Autosan D-46A o nr rej. DJA 520 PP 2 600,00 zł 4 przyczepa ciężarowa rolnicza Piława Górna D-44 o nr rej.DJA 152PP 2 900,00 zł 5 rozsiewacz dwutalerzowy nawozów Tytan „Strumyk” S800 z 2014 r., 2 500,00 zł 6 sadzarka dwurzędowa FERMSTAL – DYNÓW z 1995 r. 900,00 zł 7 brony wirowe LELY z 1991 r., 3 400,00 zł 8 pług dwuskibowy AGROMET-UNIA GRUDZIĄDZ Z 230 z 1975 r. 450,00 zł 9 brony 3-polowe z 1981 r 340,00 zł 10 opryskiwacz zawieszany ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN i URZĄDZEŃ Zbuczyn P 329 z 2013 r 1 900,00 zł Cena wywoławcza za cało ruchomości wynosi: […]

19 czerwca 2024
Grunty rolne w Wierzchosławicach – duża działka

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową przeznaczoną na cele rolne, położone w Województwie dolnośląskim, powiat jaworski, obręb Wierzchosławice na działkach o numerach 718/3, 717/2, 723/2, 724/3, 715/4 o łącznej powierzchni 4,94 ha posiadają kształt nieregularny, przylegają do drogi gruntowej, KW o numerze JG1K/00007772/0 Cena wywoławcza wynosi: 100 500,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 02 września 2024 r. do godziny 15:00.b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 69 2490 0005 0000 4000 7485 9519 w terminie do 02 września 2024 r do godziny 15:00 Pisemne oferty powinny zawierać:

19 czerwca 2024
Grunty rolne w Wierzchosławicach – mała działka

Syndyk masy upadłości oferuje na sprzedaż prawa własności nieruchomość gruntowej przeznaczonej na cele rolne, położonej w województwie dolnośląskim, powiat jaworski, obręb Wierzchosławice na działkach o numerach 320/1 oraz 320/2 o łącznej powierzchni 0,62 ha o kształcie mocno wydłużonym, przylegającej do drogi asfaltowej, o numerze KW JG1K/00007773/7 . Cena Wywoławcza wynosi: 20.000,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:a) złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 02 września 2024 r. do godziny 15:00.b) wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 69 2490 0005 0000 4000 7485 9519 w terminie do 02 września 2024 r do godziny 15:00 Pisemne oferty powinny zawierać:

19 czerwca 2024
Sprzedaż wyposażenia gabinetu kosmetycznego

Syndyk masy upadłości dłużnika oferuje do sprzedaży wyposażenie gabinetu kosmetycznego. Możliwość sprzedaży wszystkich przedmiotów w komplecie lub pojedyncze wybrane przez oferenta  sztuki.  Przy zakupie całości możliwe negocjacje. Zdjęcia przedmiotów i lista z cenami, opisem i wymiarami dostępna pod linkiem:https://www.transfernow.net/dl/20240619IF4Lh1zt/hITAX1Yo Cena za całość wynosi: 38 398,51 zł brutto Prezentacja i odbiór po wcześniejszym zgłoszeniu w dniu 25 czerwca 2024 r. od godziny 11:00 do 15:00 w Kaliszu przy ulicy Polnej 14 (Złote Centrum – 1 piętro). Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2024 r do 12:00 pod adresem mailowym:m.zabinska@pmr-restrukturyzacje.pl Odbiór w dniu 25 czerwca 2024 we własnym zakresie. Sprzedaż na umowę sprzedaży.

19 czerwca 2024

PMR w mediach

9+
lat na rynku

100+
postępowań

1000+
klientów

Formularz kontaktowy

  Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.

  Zadzwoń:
  +48 22-30-05-105
  +48 22-30-05-106 (fax)

  Napisz:
  kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

  Odwiedź nas:
  ul. Prosta 70
  00-838 Warszawa

  Godziny przyjęć interesantów:
  Pon-Pią: 9:00 - 13:00
  Środa: 13:00 - 16:00

  Znajdź nas na Facebooku

  Znajdź nas na Instagramie

  PMR Restrukturyzacje S.A. @ 2024

  pl_PLPolish