Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie

#Doradcy restrukturyzacyjni

Masz pytania? Zadzwoń +48 22-30-05-105
Znajdź nas na Facebooku oraz na Instagramie
PMR Restrukturyzacje

Wspieramy przedsiębiorców

Dostrzegamy możliwości tam gdzie inni nie widzą już szans na powodzenie. Specjalistyczna wiedza i pełne zaangażowanie w połączeniu z wnikliwością i kreatywnością działania przynoszą sukces.

dowiedz się więcej »

Jak możemy Ci pomóc?


więcej tematów »

Umów bezpłatną konsultację

W naszej pracy kierujemy się nadrzędnym celem jakim jest pomoc przedsiębiorcą w trudnych sytuacjach. Jak możemy Ci pomóc? Zostaw swój kontakt, a niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą. Pierwsza rozmowa z doradcą restrukturyzacyjnym jest możliwa także online, nie musisz do nas przychodzić, my przyjdziemy do Ciebie.

dowiedz się więcej »
PMR Restrukturyzacje

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Rozwiązania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjne, które umożliwiło przetrwanie wielu polskim przedsiębiorcom w trudnych czasach pandemii od 01 grudnia 2021r zostały implementowane do Postępowanie o Zatwierdzenie Układu. Od czasu wprowadzenia cieszy się coraz większą popularnością wśród polskich przedsiębiorców zapewniając skuteczną restrukturyzację z możliwością roztoczenia parasola ochronnego.
Najważniejsze zalety postępowania to:

 • odformalizowana procedura gwarantująca szybką ochronę majątku przedsiębiorcy
 • swoboda w wyborze doradcy restrukturyzacyjnego
 • uzyskanie ochrony polegającej na zawieszeniu z mocy prawa postępowań egzekucyjnych od 4 m-cy do nawet 12 m-cy
 • ochrona umów co do swobodnego wypowiadania umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia firmy, w tym umów dzierżawy, najmu, kredytów
 • możliwość objęcia układem wierzytelności rzeczowych lub zabezpieczonych przewłaszczeniem na zabezpieczenie
 • szybkość postępowania
 • skuteczność w zawieraniu układów
 • najniższe koszty względem innych rodzajów postępowań


dowiedz się więcej »

Dlaczego my


Indywidualne i innowacyjne podejście do restrukturyzacji

Dostrzegamy możliwości tam, gdzie inni nie widzą już szans na powodzenie. Specjalistyczna wiedza i pełne zaangażowanie przynoszą sukces.

PMR Restrukturyzacje

Tworzymy unikatową architekturę restrukturyzacyjną

Tworzymy architekturę restrukturyzacyjną i wdrażamy ją razem z naszymi Klientami, otaczając wsparciem i nadzorem każdy kolejny etap zmian.

Wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji

PMR Restrukturyzacje S.A. to zespół ludzi, których kompetencje i umiejętności pozwoliły skutecznie zrealizować liczne postępowania.

Kontakt na każdym etapie postępowania

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie biznesu naszych Klientów, zapewniając bezpieczeństwo współpracy oraz najwyższe standardy obsługi.

Doświadczona kadra doradców restrukturyzacyjnych

Nasze umiejętności i stale poszerzana wiedza w połączeniu z wieloletnią praktyką, pozwalają nam oferować unikatowe kompetencje i standardy działania.

Aktualności

Postępowanie o zmianę układu część 2

Druga szansa dla Twojej firmy W maju tego roku na stronie internetowej PMR Restrukturyzacje S.A. ukazał się artykuł wprowadzający do zagadnienia jakim jest postępowanie o zmianę układu. Zaprezentowana tematyka spotkała się z Państwa zainteresowaniem i ujawniła, że nie wszyscy przedsiębiorcy będący w trakcie wykonania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym mają świadomość istnienia takiego rozwiązania oraz możliwości i korzyści jakie za sobą niesie. Rozpocząć należy od wyjaśnienia konsekwencji opóźnienia w realizacji zatwierdzonego układu, które mogą skrystalizować się nawet w sytuacji, kiedy przedsiębiorca posiadał będzie tylko jedną zaległość w regulowaniu wymagalnych rat układowych. W takim przypadku m. in. wierzycielowi oraz nadzorcy wykonania układu przysługuje możliwość złożenia wniosku o uchylenie układu, którego pozytywne rozpoznanie powoduje utratę wszystkich korzyści z niego wynikających, w tym wypracowanego umorzenia, a całość zobowiązań staje się natychmiast wymagalna i to wraz z odsetkami. Należy pamiętać, że zatwierdzony układ nie jest jednak konstrukcją ostateczną, co oznacza, że owe trudności nie […]


02 lipca 2024

Procesy Restrukturyzacji firmy przy zagrożeniu niewypłacalnością we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym

W kontekście prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja firmy odnosi się do procesu, którego celem jest przekształcenie i dostosowanie struktury finansowej, organizacyjnej lub operacyjnej przedsiębiorstwa w celu poprawy jego kondycji finansowej, efektywności lub szans na przetrwanie. Prawo restrukturyzacyjne jako zbiór przepisów i procedur ma na celu ułatwienie przedsiębiorcy przejść przez proces, aby uniknąć bankructwa. Pamiętajmy, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego, celem wynikającym z ustawy, jest uniknięcie upadłości firmy. Postępowania restrukturyzacyjne to uregulowania prawne dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych, które oferują przedsiębiorstwom narzędzia do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji. Mogą to być specjalne procedury, takie jak postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie o zatwierdzenie układu czy też układy konsumenckie, czy też procesy upadłościowe otwierane na wniosek przedsiębiorcy tzw. „upadłość kontrolowana” Głównym i najbardziej powszechnym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami.  Jakimi drogami dojść i osiągnąć ten proces to bardzo indywidulana sprawa. W każdym przypadku wynikająca z celu danego przedsiębiorcy i jego oczekiwań. Proces […]


25 czerwca 2024

Upadłość konsumencka – szansa na nowy start

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w pierwszych 5 miesiącach 2024 roku upadłość konsumencką ogłosiło 9184 osób. Jest to najwyższa, jak do tej pory liczba upadłości konsumenckich w historii istnienia tej instytucji. Co te dane oznaczają i czego możemy się spodziewać? Rosnąca liczba upadłości konsumenckich wynika przede wszystkim z trudnej sytuacji ekonomicznej wielu konsumentów, które nie mając innego wyjścia sięgają – jak może się wydawać – po środki ostateczne. Niemalejąca inflacja oraz rosnące ceny produktów pierwszej potrzeby sprawiają, że wielu osób nie stać na bieżące utrzymanie, a co za tym idzie również na obsługę swoich zobowiązań, którymi zazwyczaj są kredyty czy pożyczki bankowe. Jednakże, najnowsze dane wskazują również, że konsumenci są coraz bardziej świadomi narzędzi oddłużeniowych jakimi dysponują, w tym również możliwości otwarcia konsumenckiego postępowania upadłościowego. Dzięki rozwiązaniom, jakie oferuje upadłość konsumenci mogą liczyć na oddłużenie, dzięki czemu mogą uwolnić się od problemów finansowych, które w innym […]


20 czerwca 2024

Negocjacje z wierzycielami w procesie restrukturyzacji? Czy mediacja pomaga w restrukturyzacji firmy?

Negocjacje z wierzycielami w procesie restrukturyzacji odnoszą się do prób osiągnięcia porozumienia między przedsiębiorstwem (dłużnikiem) a jego wierzycielami w celu restrukturyzacji zobowiązań finansowych i poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Proces ten ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy interesami dłużnika, który chce uniknąć bankructwa, a interesami wierzycieli, którzy dążą do odzyskania jak największej części swoich należności. Aby osiągnąć cel w procesie restrukturyzacji ważne jest: 1. Identyfikacja problemów finansowych: Przed rozpoczęciem negocjacji konieczne jest dokładne zrozumienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To obejmuje analizę długu, płynności finansowej, aktywów i pasywów. 2. Wypracowanie planu restrukturyzacji: Należy przedstawić plan restrukturyzacji, który obejmuje propozycje zmian w warunkach spłaty długu, restrukturyzację długu, ewentualne umorzenie części zadłużenia lub inne środki mające na celu poprawę sytuacji finansowej. 3. Konsultacje z wierzycielami: Przedsiębiorstwo – w naszym przypadku często jest to DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY musi nawiązać kontakt z wierzycielami, aby omówić przedstawiony plan restrukturyzacji. To może obejmować spotkania, prezentacje i wymianę informacji w celu zrozumienia i rozważenia […]


11 czerwca 2024

Umowy leasingu w postępowaniu restrukturyzacyjnym– problem czy źródło finansowania układu?

Leasing jest jednym z kluczowych źródeł finansowania działalności gospodarczej w Polsce, które stale zyskuje na popularności. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w raporcie przygotowanym przez Związek Polskiego Leasingu oraz EY-Parthenon, polski sektor leasingowy jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej, który w perspektywie ostatnich 18 lat zwiększył się 6 krotnie, a jego aktualne tempo wzrostu przekracza 10% rocznie. W roku 2023r. przebita została bariera 100 mld zł inwestycji sfinansowanych w formie leasingu w jednym roku, co plasuje Polskę jako 5 największy rynek w Europie oraz bariera 200 mld zł wartości aktywów będących w użytkowaniu klientów firm leasingowych. Zgodnie z przywołanym raportem, aż 62% firm z sektora MŚP identyfikuje leasing za kluczowe źródło finansowania, czego następstwem jest widocznie większy udział leasingów w strukturach wierzytelności obejmowanych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Główny podział obejmuje leasing operacyjny i finansowy zasadzający się na opcji własności i rozróżnieniu która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od […]


04 czerwca 2024

Jakie są korzyści dla przedsiębiorcy z wejścia w proces uproszczonej restrukturyzacji firmy i dlaczego przedsiębiorcy się jej obawiają

Dziesiątki przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych oraz wielogodzinne rozważania z przedsiębiorcami umożliwiły kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. wypracować listę korzyści wejścia w proces uproszczonej restrukturyzacji: 1. Zachowanie kontroli nad sytuacją finansową: Uproszczona restrukturyzacja pozwala firmie na profesjonalne i odważne podejście do problemów finansowych i zachowanie kontroli nad sytuacją. Przestajemy „chować głowę w piasek”; 2. Uniknięcie bankructwa: Skuteczna restrukturyzacja to rozwiązanie, aby uniknąć formalnego bankructwa firmy, co z kolei minimalizuje negatywne skutki dla właścicieli, pracowników, kontrahentów firmy jak i udziałowców/akcjonariuszy; 3. Negocjacje z wierzycielami: Proces restrukturyzacyjny umożliwia negocjacje z wierzycielami w celu znalezienia zrównoważonych rozwiązań, takich jak zmniejszenie zadłużenia i restrukturyzacja terminów spłaty; 4. Zachowanie wartości dla akcjonariuszy: Uniknięcie formalnego bankructwa pozwala na zachowanie wartości dla udziałowców, akcjonariuszy, co pokazuje, iż potrafimy zmierzyć się z problemem. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej wymaga od zarządów/właścicieli/ reprezentantów szerszego spojrzenia i odważnych decyzji; 5. Ochrona miejsc pracy: Uproszczona restrukturyzacja wpływa na strukturę kosztów co pomaga w utrzymaniu miejsc pracy poprzez zmniejszenie kosztów […]


28 maja 2024

Formularz kontaktowy

  Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu kontaktowym, jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania »znajdują się tutaj.
  PMR Restrukturyzacje


  Zadzwoń:
  +48 22-30-05-105
  +48 22-30-05-106 (fax)

  Napisz:
  kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl

  Odwiedź nas:
  ul. Prosta 70
  00-838 Warszawa

  Godziny przyjęć interesantów:
  Pon-Pią: 9:00-13:00
  Środa: 13:00-16:00

  Znajdź nas na Facebooku

  PMR Restrukturyzacje
  PMR Restrukturyzacje @ 2024
  pl_PLPolish