Jak uzyskać ochronę przed egzekucją, komornikiem

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego daje dłużnikowi szeroki wachlarz korzyści. Przede wszystkim otrzymuje on ochronę, która pozwala mu skoncentrować się na negocjacjach z wierzycielami bez obawy o utratę swojego majątku w wyniku prowadzenia egzekucji komorniczej.

Jest to istotne, ponieważ daje dłużnikowi czas i przestrzeń do wypracowania porozumienia z wierzycielami co do spłaty zadłużenia. A jakie kroki można podjąć, przedstawiamy poniżej:

1. Skonsultuj się z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże Ci zrozumieć procesy prawne związane z restrukturyzacją oraz przedstawi możliwości ochrony przed egzekucją.

2. Przygotuj plan restrukturyzacji, który przedstawisz doradcy restrukturyzacyjnemu. Wspólnie podejmiecie decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Ustal z doradcą restrukturyzacyjnym możliwy termin obwieszczenia otwarcia uproszczonego. postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obwieszczenie otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje egzekucje.

4. Negocjuj z wierzycielami, w przypadku zaangażowania się w proces restrukturyzacji, wierzyciele mogą być bardziej skłonni do zawarcia ugody/układu i zawieszenia działań egzekucyjnych.

Należy podkreślić, że postępowania restrukturyzacyjne uwzględniają również prawa wierzycieli. Wierzyciele są zaangażowani w proces negocjacji układu i mają możliwość wyrażenia swojej zgody na zaproponowane rozwiązania. Zapewnia to równowagę interesów i umożliwia osiągnięcie sprawiedliwego porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.