Architektura restrukturyzacji musi być skrojona na miarę

Jak przebiega postępowanie restrukturyzacyjne?
– Sama procedura określona jest w ustawie prawo restrukturyzacyjne i zależy od rodzaju postępowania, a sam rodzaj winien zależeć od stopnia kryzysu w firmie oraz szczegółowo określonej przez doradcę restrukturyzacyjnego architektury działania.
W tym miejscu szczególną uwagę należy poświęcić uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu, które cieszy się obecnie „największą popularnością” wśród zadłużonych firm. Aby przyspieszyć wszystkie procedury, uproszczone postępowanie toczy się niemal w całości poza sądem. Ponadto, przedsiębiorca samodzielnie wybiera doradcę restrukturyzacyjnego i podpisuje z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Po zawarciu umowy, przedsiębiorca sam zamieszcza stosowne obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a dzień jego publikacji automatycznie staje się dniem otwarcia postępowania i to bez oczekiwania na decyzję sądu. Od tego momentu rozpoczyna również bieg czteromiesięcznego terminu na zawarcie układu z wierzycielami. Nowa formuła realnie chroni majątek przedsiębiorstwa, ponieważ bezpośrednio po otwarciu postępowania zawieszeniu ulegają wszczęte wcześniej postępowania egzekucyjne. Chronione są również kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy – bez zgody nadzorcy układu niedopuszczalne jest np. wypowiedzenie umów najmu lub dzierżawy, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego czy umów poręczeń.

Wywiad z Małgorzatą Anisimowicz, prezesem zarządu PMR Restrukturyzacje i kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym w Gazecie Finansowej.

Artykuł ukazał się w Gazecie Finansowej w formie papierowej, dnia 24 września 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:Gazeta Finansowa, Wydanie papierowe: 39/2021