Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie
Masz pytania? Zadzwoń: +48 22-30-05-105

Komunikaty

Podest Ruchomy DENKA LIFT MK24

Syndyk masy upadłości ma do sprzedania Podest teleskopowy DENKA LIFT MK24, rok produkcji 1993, wysokość robocza 21m, napęd elektryczny, masa całkowita 2500 kg, max udźwig 200 kg, Teleskopowy. Nieeksploatowany od kilku lat, brak badań UDT, brak akumulatora, niekompletny, sprzęt używany. W celu określenia wartości rynkowej została sporządzona wycena rzeczoznawcy do wglądu dla zainteresowanych. Cena wywoławcza: 15 500,00 zł Sprzedaż organizowana w formie przetargu. I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: II. Oferta powinna zawierać: III. Rozpoznanie ofert Możliwa prezentacja po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.


12 czerwca 2024

Podest Ruchomy DENKA LIFT DL25

Syndyk masy upadłości ma do sprzedania Podest ruchomy DENKA LIFT DL25, rok produkcji 1999, wysokość robocza 25m, zasięg 12m, napęd elektryczny, masa całkowita 3350 kg, max udźwig 200 kg, Teleskopowy. Nieeksploatowany od kilku lat, brak badań UDT, brak akumulatora, niekompletny, sprzęt używany. W celu określenia wartości rynkowej została sporządzona wycena rzeczoznawcy do wglądu dla zainteresowanych. Cena wywoławcza: 21 850,00 zł Sprzedaż organizowana w formie przetargu. I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: II. Oferta powinna zawierać: III. Rozpoznanie ofert Możliwa prezentacja po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.


12 czerwca 2024

Nieruchomość rolna zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi w Czerminie

Syndyk masy upadłości Dłużnika Zbigniewa Franca w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed sądem w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, sygn. Akt KZ1A/GUp-s/30/2024 ma do sprzedania: Nieruchomość rolną zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi na działce o numerze 15 o powierzchni działki 1,000 ha, położonej w miejscowości Czermin 67, KW nr KZ1P/00007223/1. Cena wywoławcza wynosi: 412 000,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: Oferty należy wnosić na adres: PMR Restrukturyzacje SA, ul. Klonowica 2/5B, 58-500 Jelenia Góra. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, Oferta powinna zawierać:


07 czerwca 2024

Prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami inwentarskimi z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą

Syndyk masy dłużnika Farmagro Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000474981) w prowadzonym postępowaniu upadłościowym pod sygn. akt V GUp 14/22, na warunkach określonych Regulaminem Przetargu oferuje na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami inwentarskimi z częścią biurowo-socjalną i infrastrukturą towarzyszącą w której skład wchodzą działki: Cena wywoławcza wynosi: 2 773 600,00 zł netto plus ewentualny VAT Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: Oferty należy wnosić na adres: PMR Restrukturyzacje SA, ul. Klonowica 2/5B, 58-500 Jelenia Góra. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, Oferta powinna zawierać:


21 maja 2024

Udziału w wysokości ½ w prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kościelniku na działce o numerze 642/2

Syndyk masy upadłości dłużnika Artura Brodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MAKA” Sieć Punktów Sprzedaży Artur Brodziński w Lubaniu w upadłości likwidacyjnej ma do sprzedania nieruchomość w postaci: Udziału w wysokości ½ w prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kościelniku na działce o numerze 642/2, o powierzchni 0,28 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze JG1L/00036242/9. Cena wywoławcza wynosi: 21 400,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki Regulaminu w zamkniętej kopercie w terminie do 20 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 31 2490 0005 0000 4530 9486 0189 w terminie do 20 sierpnia 2024 r do godziny 15:00. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach […]


21 maja 2024

Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w Kościelniku 28A, Lubań

Syndyk masy upadłości dłużnika Artura Brodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ‘MAKA” Sieć Punktów Sprzedaży Artur Brodziński w Lubaniu w upadłości likwidacyjnej ma do sprzedania nieruchomość w postaci: Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kościelniku 28A, Lubań – gmina wiejska, na działce o numerze 643/2, o powierzchni 0,1700 ha. Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym z garażem Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze JG1L/00019190/4. Informacyjnie wskazujemy, iż w wycenie określono wartość ograniczonego prawa rzeczowego tj. dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej, które po sprzedaży zostaną wykreślone. Cena wywoławcza wynosi: 220 000,00 zł Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest: Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela pracownik Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu (75) 64 82 802, a także drogą mailową pod adresem: kancelaria@pmr-restrukturyzacje.pl Pisemne oferty powinny zawierać:


21 maja 2024
PMR Restrukturyzacje
PMR Restrukturyzacje @ 2024
pl_PLPolish