Chcę przeanalizować możliwości wyjścia z kryzysu

Kryzys dotyczący wyników ekonomicznych i zdolności pokrywania bieżących zobowiązań to przełomowy etap w cyklu życia przedsiębiorstwa, w przypadku którego wybór właściwych narzędzi zarządzania decyduje o dalszym przetrwaniu i rozwoju.

Podejmowana przez nas współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego specyfiki i indywidualności. Jednakże wieloletnie doświadczenie w skutecznych rozwiązaniach naprawczych firm dużych jak też sektora MiŚP i różnorodności prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, pozwala nam na korzystanie ze sprawdzonych instrumentów wyjścia z kryzysu i powrotu do efektywności działania.

Naszym nadrzędnym celem jest ochrona biznesu naszych Klientów, zapewniając bezpieczeństwo współpracy oraz gwarancję najwyższych standardów obsługi. Z kolei pasja tworzenia i wdrażanie architektury naprawy przedsiębiorstw, opracowywania rozwiązań prawnych, finansowych i rynkowych przywracających efektywność biznesu, procentuje zaufaniem naszych Klientów, a tym samym podwójnym dla nas sukcesem restrukturyzacji.

 • Zapewniając kompleksową obsługę restrukturyzacji, posiadając zespół wspierający przedsiębiorcę na wszystkich obszarach jego działalności zarówno prawnej, finansowej czy rynkowej
 • współtworząc ustawę- Prawo Restrukturyzacyjne
 • oraz świadcząc usługi wsparcia w pozyskaniu finansowania dla procesów restrukturyzacyjnych

wypracowaliśmy pozycję czołowego uczestnika w zakresie prawa i praktyki postępowań restrukturyzacyjnych.

Nasza oferta zarządzania kryzysem obejmuje działania w ramach procesu:

 • diagnozy sytuacji kryzysowej i analiza otoczenia organizacji
 • zaprojektowania architektury restrukturyzacji, która wielokrotnie na początkowym stadium kryzysu nie musi przybierać formy restrukturyzacji sądowej
 • wyboru formy restrukturyzacji
 • wdrożenia niezbędnych środków restrukturyzacyjnych, w tym pozyskanie inwestora
 • udrożnienia operacyjne przedsiębiorstwa
 • opracowania strategii komunikacji, zapewniającej przejrzystość dyskusji z kluczowymi interesariuszami
 • zawarcia porozumienia z wierzycielami
 • powrotu do normalności

W kryzysie niewypłacalności istotną kwestią stają się również obowiązki i odpowiedzialność zarządów wobec sytuacji Spółki. Niezamierzone i niespodziewane zakłócenia wpływające na powstanie sytuacji kryzysowej przedsiębiorstwa, wielokrotnie doprowadzają do fazy ostrego kryzysu, gdy zawodzą już działania antykryzysowe podejmowane przez zarząd, a wyczerpane zasoby zagrażają dalszej egzystencji.

Złożenie przez Zarząd wniosków restrukturyzacyjnych i wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec firmy stanowi ochronę dla firmy przed agresywną windykacją, jak również zwalnia zarząd z odpowiedzialności osobistej, dając czas na wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.