Co zrobić, aby odzyskać swoje wierzytelności

Ryzyko wystąpienia braku wpływu należności z przeprowadzonych transakcji w wymaganym czasie, dotyka niemalże każde przedsiębiorstwo w różnych etapach jego życia. W sytuacji jednak widma niewypłacalności kontrahenta i związanych z nim konsekwencji, otrzymanie należności staje się nieskuteczne i przy braku należytych zabezpieczeń niemożliwe.

Zabezpieczenie procesu koordynacji i kontroli zwrotu wierzytelności proponuje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne, umożliwiające sądowe rozpoczęcie restrukturyzacji dłużnika. Wbrew przyjętej opinii nie stanowi ona jedynie szansy naprawy sytuacji kryzysowej dla dłużnika, ale także staje się skutecznym narzędziem odzyskania należności dla wierzyciela. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku o restrukturyzację dłużnika, w celu doprowadzenia do prawnego porozumienia stron co do spłaty zadłużenia, wskutek podjętych przez dłużnika działań naprawczych.

Posiadane kompetencje i zdobyte doświadczenie w wielu branżach i wszystkich rodzajach restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie, zarówno poprzez przyspieszone postępowania układowe, postępowania układowe, postępowania o zatwierdzenie układu oraz postępowania sanacyjne, wykorzystujemy na wypracowanie satysfakcjonujących porozumień układowych i ich skuteczną realizację na rzecz wierzycieli prywatnych jak też publicznych.

W postępowaniach restrukturyzacyjnych reprezentujemy interesy:

  • przedsiębiorstw prywatnych i państwowych,
  • banków,
  • firm leasingowych i faktoringowych,
  • Urzędów Skarbowych,
  • ZUS-u
  • i innych instytucji.

Oferta naszych działań to:

  • Reprezentacja prawna wierzycieli w przyjętym postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Przygotowanie i złożenie wniosku restrukturyzacyjnego
  • Reprezentacja wierzyciela wobec propozycji układowych
  • Kontrola prowadzonego przez dłużnika procesu restrukturyzacyjnego oraz nadzór nad jego wykonaniem

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.