Co zrobić, aby uzyskać finansowanie

Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu finansowania dla zabezpieczenia realizacji ich planów, stanowi dla nas priorytetowy i bazowy etap w budowie architektury projektu restrukturyzacyjnego lub też nowego przedsięwzięcia biznesowego.

Współpracujemy z instytucjami publicznymi i podmiotami prywatnymi, a uzyskiwane efekty dotychczasowej współpracy naszych klientów z funduszami inwestycyjnymi, pozwoliły na stworzenie partnerskich relacji i zaufania w proponowany zakres inwestycji.

Dla przedsiębiorstw w fazie kryzysu płynności i zadłużenia

Naszą specjalizacją w ramach pełnej obsługi procesu restrukturyzacji, jest wsparcie w pozyskaniu inwestorów, zaproponowanie opcji wsparcia finansowego oraz analiza jego najefektywniejszych dla przedsiębiorstwa wariantów.

Przygotowujemy scenariusze finansowania uwzględniające zarówno finansowanie pożyczką jak i emisją papierów wartościowych dłużnych.

Dla firm planujących projekty inwestycyjne i start up-ów

Oferujmy także wsparcie w pozyskaniu i doborze odpowiedniej struktury finansowania projektu, na każdym etapie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, poczynając od biznesplanów dla start up-ów, planów inwestycyjnych nowych przedsięwzięć do restrukturyzacji rozwojowych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną konsultację. Również online.

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.