Fiten S.A. w restrukturyzacji – zawarcie porozumienia z ING Bank Śląski

W nawiązaniu do informacji dotyczących otwarcia postępowania sanacyjnego wobec FITEN S.A. w restrukturyzacji (Emitent, Spółka, Fiten) w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (raport bieżący 08/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.) Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2016 r., uprawniony do działania przez zarządcę PMR Restrukturyzacje S.A., zawarł porozumienie (Porozumienie) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank).

Porozumienie określa zasady współpracy Emitenta z Bankiem w trakcie trwania postępowania sanacyjnego, które obejmują między innymi zobowiązanie Emitenta do złożenia we właściwym sądzie (Sąd) pisma zawierającego zmienione propozycje układowe. Zmiana będzie dotyczyć wierzycieli, którzy udzielą nowego finansowania Spółce, zamian za co Spółka zobowiąże się do spłaty w ramach układu 100% wierzytelności tych wierzycieli wraz ze wszelkimi należnościami ubocznymi.

Ponadto, Spółka zobowiązała się do złożenia w Sądzie nie później niż do dnia 10 listopada planu restrukturyzacyjnego oraz zmienionych propozycji układowych.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 12 października 2016:
» FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2016) Zawarcie porozumienia z ING Bank Śląski