Hawe Telekom inwestuje w infrastrukturę światłowodową 2,4 mln USD

Hawe Telekom, spółka z grupy Mediatel SA, zawarła umowę o dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie i 5-letni serwis nowego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei. Inwestycja jest elementem realizowanego przez spółkę planu restrukturyzacyjnego i umożliwi istotną poprawę wyników finansowych na poziomie całej grupy kapitałowej.

Wdrażany system zwiększy pojemność sieci transmisyjnej Hawe Telekom do 8Tbps. To obecnie najnowocześniejsze na świecie rozwiązanie technologiczne w zakresie budowy długodystansowych sieci transportowych klasy operatorskiej.

– Zasadniczo zwiększamy przepustowość sieci, dzięki czemu będziemy mogli rozbudować ofertę usług dla naszych obecnych klientów oraz pozyskiwać nowych. – wyjaśnia Paweł Paluchowski, prezes Hawe Telekom – Powstaną nowe odcinki, które połączą ze sobą największe miasta i zapewnią lepsze pokrycie kraju naszą siecią światłowodową. Wzrośnie także jej niezawodność, bo chcemy świadczyć naszym klientom usługi na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa.

Nowy system DWDM pozwoli spółce zaspokoić stale rosnący popyt na ogólnopolskie hurtowe usługi międzyoperatorskie, m.in. obsługę transmisji dla kanałów o przepustowości 400Gbps lub 1Tbps. Zwiększy się jego niezawodność poprzez natychmiastowe wykrywanie ewentualnych uszkodzeń i możliwość bezzwłocznej automatycznej rekonfiguracji świadczonych usług transmisji danych. Nowy DWDM obejmie cały kraj i połączy takie miasta jak m.in.: Warszawa, Szczecin, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice, Lublin, Białystok i kilkadziesiąt innych miast i miejscowości. Łącznie HAWE Telekom wyposaży w nowe urządzenia transmisyjne 66 punktów dostępowych na 4 tys. km sieci. System będzie także wykorzystywany do rozwoju oferty Hawe Telekom w zakresie usług dystrybucji sygnałów multicast IPTV, dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych MPLS/IP. Jednocześnie, dzięki uzyskaniu jednorodności w całej sieci światłowodowej, spółka obniży koszty utrzymania systemu

– Rozbudowa i modernizacja systemu sieci światłowodowej w całej Polsce zwiększy jego dostępność dla nowych grup klientów, które chcemy pozyskać. – kontynuuje Paweł Paluchowski – Spory potencjał widzimy wśród operatorów regionalnych. Strategicznymi klientami spółki pozostają stacjonarni i mobilni operatorzy krajowi oraz globalni liderzy międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego. Pierwsze miesiące realizacji planu restrukturyzacyjnego potwierdziły, że popyt na nasze usługi utrzymuje się we wzrostowym trendzie. Spółka nadal cieszy się zaufaniem obecnych klientów i, co ważne, dynamicznie zwiększa liczbę nowych kontraktów. Mamy zdrowy biznes, który będzie zarabiać na wyznaczone w procesie sanacji cele.

Nowy system DWDM to kolejna inwestycja HAWE Telekom w podniesienie efektywności i przepustowości sieci w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Celem jest zapewnienie spółce możliwości zwiększania bazy klientów, rozwoju oferty o nowe, wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązania, a przez to wzrost przychodów.

– Działania, które realizuje Hawe Telekom zostały uwzględnione w przyjętym i zaakceptowanym przez radę wierzycieli oraz Sąd, planie restrukturyzacji – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz Prezes Zarządu kancelarii PMR Restrukturyzacje SA pełniące funkcję zarządcy sanacyjnego spółki – Wartość umowy na nowy DWDM wynosi blisko 2,4 mln USD i w całości zostanie pokryta ze środków własnych spółki wypracowanych już po otwarciu postępowania sanacyjnego. Istotą trwającego procesu sanacyjnego jest optymalizacja działalności spółki. Natomiast pozbawianie jej możliwości rozwoju i poszukiwania źródeł finansowania zobowiązań byłoby sprzeczne z obowiązującą ustawą. Przyjmując plan restrukturyzacji, wierzyciele spółki dostrzegli jej potencjał do stopniowej, stabilnej odbudowy wyników finansowych, a zarządca i zarząd teraz ten plan realizują.

Hawe Telekom jest w procesie sanacyjnym od marca 2016 r. Plan restrukturyzacji został przyjęty we wrześniu ubiegłego roku i od tego czasu spółka realizuje jego zapisy. Plan restrukturyzacji został złożony w sądzie i jest udostępniany na wniosek wierzycieli spółki.

Materiał ukazał się w serwisie biznespolska.pl:

dnia 17 lutego 2017:
» Hawe Telekom inwestuje w infrastrukturę światłowodową 2,4 mln USD