DO GÓRY
WRÓĆ

+ Dołącz do nas

W związku z dynamicznym rozwojem kancelarii, PMR Restrukturyzacje S.A. zaprasza do współpracy wszystkich, którzy stawiają sobie ambitne cele, podejmują odważne decyzje i są gotowi na podjęcie wyzwania wspierania przedsiębiorców w zakresie ich restrukturyzacji.

Dlaczego PMR?


PMR Restrukturyzacje to dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska i transgraniczna kancelaria posiadająca kadrę z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością i niewypłacalnych.

Nasze umiejętności i stale poszerzana wiedza w połączeniu z praktyką, pozwalają nam oferować unikatowe kompetencje i standardy działania. Stawiamy na ciągły rozwój oraz poszerzanie know how, zapewniając członkom naszego zespołu możliwości rozwoju, a naszym klientom wszechstronne wsparcie.

Specjalistyczna i zróżnicowana wiedza i pełne zaangażowanie zespołu naszej kancelarii w połączeniu z wnikliwością i kreatywnością działania sprawiają, że poszerza się grono przedsiębiorców darzących nas zaufaniem. Dzięki temu, kancelaria posiada liczne oddziały i oddział partnerskie oraz realizuje strategię rozwoju kolejnych w wybranych lokalizacjach na terenie całej Polski.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kogo szukamy?


Doradztwo restrukturyzacyjne jest dziedziną interdyscyplinarną. Dlatego nasza oferta skierowana jest do osób posiadających doświadczenie w zakresie restrukturyzacji oraz innych specjalizacji korelujących z tą dziedziną.

Poszukujemy osób, których osobowość, wiedza i umiejętności będą miały wpływ na rozwój potencjału naszej kancelarii i wzrost zadowolenia naszych klientów.
Sukces naszej kancelarii jest wynikiem pracy Zespołu ludzi. To dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu osiągamy zamierzone cele. Każdy nowy członek zespołu wnosi do kancelarii coś nowego: wiedzę, doświadczenie, nowe pomysły (...).

Naszym celem jest stworzenie warunków rozwoju, w których potencjał każdego członka zespołu będzie optymalnie wykorzystany. Zgodnie z przyjętymi przez nas zasadami, to właśnie potencjał zespołu stanowi podstawę sukcesu naszej kancelarii. Oferujemy liczne możliwości rozwoju kariery zawodowej zarówno dla doświadczonych specjalistów jak i osób szukających pracy już podczas studiów.

Aktualne oferty pracy

Wzależności od zapotrzebowania oferujemy różne formy współpracy, od krótkich zleceń, traktowanych, jako praca dorywcza, poprzez zlecenia okresowe, po pracę stałą. W niektórych przypadkach dopuszczamy możliwość pracy zdalnej.

Wzwiązku z zaawansowanymi działaniami zmierzającymi do otwarcia kolejnych oddziałów własnych we Wrocławiu i Warszawie prosimy o składnie aplikacji zainteresowanych osób przy użyciu formularza aplikacyjnego z dopiskiem „praca Wrocław” lub „praca Warszawa”.
Specjalista ds. Marketingu
[+]
Miejsce pracy: Jelenia Góra

Opis Stanowiska:
 1. Kreowanie i realizacja strategii marketingowej, promocyjnej i komunikacyjnej,
 2. Zarządzanie komunikacją firmowych profili firmy w mediach społecznościowych,
 3. Współpraca z zarządem oraz działem sprzedaży przy tworzeniu treści na potrzeby komunikacji z klientami i otoczeniem konkurencyjnym,
 4. Znajomość zagadnień związanych z komunikacją oraz budowaniem świadomości marki,
 5. Analiza skuteczności przeprowadzonych kampanii reklamowych,
 6. Analiza i monitorowanie konkurencji oraz trendów branżowych i marketingowych,

Wymagania:
 1. Co najmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 2. Doświadczenie w tworzeniu oraz realizacji strategii marketingowej,
 3. Doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych projektów marketingowych i promocyjnych,
 4. Znajomość zagadnień związanych z komunikacją,
 5. Samodzielność w działaniu, doskonała organizacja pracy,
 6. Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Excel, Word oraz PowerPoint),
 7. Znajomość języka angielskiego,

Co oferujemy:
 1. Atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon),
 2. Bezpośrednią współpraca z zarządem,
Pracownik administracyjny
[+]
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:
 1. Obsługa administracyjna kancelarii,
 2. Nadzór nad dokumentacją prowadzonych postępowań,
 3. Analiza danych liczbowych,
 4. Wsparcie pracowników operacyjnych w prowadzeniu i realizacji bieżących projektów,
 5. Zaangażowanie i podejście optymistyczne do pracy,

Wymagania:
 1. Rzetelność i sumienność wykonywanej pracy,
 2. Silna motywacja do nauki i rozwoju osobistego,
 3. Wykształcenie preferowane wyższe – w kierunkach ekonomicznym, prawnym, administracyjnym,
 4. Bardzo dobra znajomość pakietu Office, przede wszystkim MS Excelem,
 5. Umiejętność pracy na liczbach,

Co oferujemy:
 1. Atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon),
 2. Bezpośrednią współpraca z zarządem,
Doradca Restrukturyzacyjny
[-]
W tej grupie specjalistów poszukujemy osób posiadających licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego i to zarówno osób posiadających bogate doświadczenie w zawodzie jak i osób znajdujących się dopiero na początku tej drogi zawodowej.
Analityk biznesowy / Dyrektor działu analiz biznesowych
[+]
Miejsce pracy: Warszawa

Opis Stanowiska:
 1. analiza i prezentacja projektów biznesowych,
 2. współpraca w zakresie tworzenia oceny projektów biznesowych,
 3. tworzenie dokumentacji projektowej,
 4. przygotowywanie danych oraz prezentacji w obszarze oceny projektów oraz rekomendacji w zakresie proponowanych rozwiązań,
 5. uczestnictwo i wsparcie w rozwoju narzędzi systemowych w zakresie analiz biznesowych,
 6. wsparcie pracowników operacyjnych w prowadzeniu i realizacji bieżących projektów,
 7. tworzenie analiz i przygotowywanie raportów według bieżących potrzeb
 8. rekomendowanie rozwiązań,
 9. systematyczny monitoring sytuacji rynkowej i zachowań konkurencji.

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. wysoki poziom umiejętności analitycznego myślenia,
 3. bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 4. samodzielność i proaktywność w działaniu,
 5. nastawienia na realizację wyznaczonych celów,
 6. kreatywności, gotowości do podejmowania wyzwań,
 7. umiejętność zarządzania projektami,
 8. doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
Analityk finansowy
[+]
Miejsce pracy: Wrocław

Opis Stanowiska:
 1. analiza i prezentacja rentowności projektów biznesowych,
 2. współpraca w zakresie tworzenia prognoz finansowych dla instytucji finansowych e prowadzonych projektach
 3. przygotowywanie danych oraz prezentacji z obszaru finansów i kontrolingu,
 4. uczestnictwo i wsparcie w rozwoju narzędzi systemowych w zakresie analiz finansowych i biznesowych,
 5. wsparcie pracowników operacyjnych w prowadzeniu i realizacji bieżących projektów,
 6. tworzenie analiz i przygotowywanie raportów według bieżących potrzeb
 7. aktywne wsparcie działu finansowego w zakresie budżetowania, planowania wydatków oraz kontroli finansowej
 8. systematyczny monitoring sytuacji rynkowej i zachowań konkurencji

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe kierunkowe,
 2. wysoki poziom umiejętności analitycznego myślenia,
 3. bardzo dobra znajomość programu MS Excel,
 4. bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 5. samodzielność i proaktywność w działaniu,
 6. nastawienia na realizację wyznaczonych celów,
 7. kreatywności, gotowości do podejmowania wyzwań,
 8. doświadczenie zawodowe w działach finansowych lub działach analiz w bankowości lub kontrolingu produkcyjnym będzie dodatkowym atutem.
Project manager - Kierownik projektu
[+]
Miejsce pracy: Warszawa, Wrocław, Jelenia Góra

Opis Stanowiska:
 1. zarządzanie projektami zgodnie z wewnętrznymi procesami;
 2. zarządzanie zespołem projektowym
 3. koordynację i zarządzanie realizacją poszczególnych zadań w projektach zgodnie z określonym harmonogramem, budżetem oraz poziomem jakości,
 4. tworzenie pełnej dokumentacji projektów, w tym m.in. harmonogramów i kosztorysów,
 5. Ustalanie zakresu i priorytetów projektu
 6. Definiowanie zadań dla zespołu projektowego
 7. efektywne zarządzanie ryzykiem projektowym, zarządzanie zmianami w projekcie oraz problemami ,
 8. Nadzór nad prowadzonym projektem, monitorowanie osiągniętych i bieżących wyników,
 9. Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, odpowiadających na potrzeby klientów,
 10. Wypracowani i wdrażanie nowych oraz modyfikacja istniejących działań
 11. Zapewnienie gotowości i nadzór nad kolejnymi etapami realizacji projektu,
 12. Raportowanie i prezentowanie realizacji projektu

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe ( ekonomiczne, zarządzanie, menagerskie)
 2. wysoki poziom umiejętności analitycznego myślenia,
 3. doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
 4. bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 5. samodzielność i proaktywność w działaniu,
Specjalista w zakresie kontrolingu finansowego
[+]
Miejsce pracy: Warszawa, Wrocław

Opis Stanowiska:
 1. koordynacja planowania wyników poszczególnych działów wspierających
 2. analiza danych z punktu widzenia ich jakości oraz zgodności z dokumentacją źródłową;
 3. współpraca nad budżetowaniem, raportowaniem wyników analiz na potrzeby prowadzonych projektów
 4. współpraca z bankami oraz doradcami zewnętrznymi na potrzeby prowadzonych projektów
 5. pozyskiwanie danych z systemów operacyjnych oraz baz wewnętrznych i zewnętrznych;
 6. kontrolowanie kosztów przedsiębiorstwa, jednostkowych i skonsolidowanych
 7. współpraca przy tworzeniu systemów budżetowania, prognozowania i raportowania osiągniętych wyników
 8. sporządzanie okresowych raportów dotyczących działalności firm oraz innych wymaganych informacji finansowych
 9. udział w projektach, wsparcie projektów z zakresu finansów
 10. czynny udział w tworzeniu narzędzi kontrolingowych usprawniających realizację zadań

Wymagania:
 1. wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, finansów i rachunkowości
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. biegła obsługa pakietu MS Office (znajomość exell na zaawansowanych poziomie)
 4. bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 5. samodzielność i proaktywność w działaniu,
 6. nastawienia na realizację wyznaczonych celów,
Specjalista z zakresu prawa
[+]
Osoby spełniające to kryterium winny posiadać doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu licznych dziedzin prawa mających wpływ na działalność i otoczenie szeroko rozumianej przedsiębiorczości w tym również: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych czy też specjalistów do spraw windykacji.
Specjalista z zakresu zarządzania
[+]
W tej grupie specjalistów poszukujemy osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym, samodzielnym zarządzaniu projektami jak również uczestniczących w projektach Due diligence.
Specjalista z zakresu finansów
[+]
Osoby spełniające to kryterium winny posiadać doświadczenie w kształtowaniu relacji finansowych bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcami, w  pozyskiwaniu środków finansowych z źródeł zewnętrznych, posiadających znajomość rynku ubezpieczeniowego, leasingowego i pokrewnych.
Specjalista z zakresu analityki gospodarczej
[+]
Osoby spełniające to kryterium winny posiadać praktyczne doświadczenie w zakresie analizy danych ekonomicznych i finansowych ale również posiadać umiejętności interpersonalne.
Absolwenci, studenci
[+]
Jeżeli studiujesz lub właśnie skończyłaś/eś studia w profilu zgodnym z świadczonymi przez naszą kancelarię usługami, chcesz podjąć staż lub pracę w naszej kancelarii, przekuć zdobywaną wiedzę teoretyczną na doświadczenie i praktykę, związać swoją przyszłą aktywność zawodową z procesem restrukturyzacji i wspierania przedsiębiorców to jesteś w dobrym miejscu. Wypełnij formularz rekrutacyjny a my skontaktujemy się z Tobą.
Jeżeli uważasz, że posiadasz wiedzę, umiejętności i doświadczenie którego oczekujemy od poszukiwanych przez nas specjalistów, chcesz pracować na odpowiedzialnym stanowisku i dzielić się swoją wiedzą z innym to zapraszamy do składania ofert. Zachęcamy również do aplikowania studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie we współpracy z wykwalifikowanym zespołem.

Nie znalazłeś/aś oferty pracy dla siebie?

Zostaw swoje CV w naszej bazie kandydatów.
Być może już wkrótce będziemy posiadali ofertę dla Ciebie.


FORMULARZ APLIKACYJNY

Aby potwierdzić odpowiedz:
Ile jest 27 odjąć 1 ?
Klauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych, które zostały umieszczone w formularzu aplikacyjnym oraz przesłanych dokumentach aplikacyjnych jest PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej aplikacji, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje o Państwa prawach, podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania » znajdują się tutaj.