Państwo pomoże firmom w restrukturyzacji, ale biznes czeka na więcej

Przedsiębiorcy, którzy zastanawiali się nad przeprowadzeniem restrukturyzacji, uzyskali kolejne argumenty, za podjęciem działań naprawczych. Lada dzień sejm powinien przegłosować projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na firmy czeka dodatkowe wsparcie finansowe i narzędzia ułatwiające proces restrukturyzacji.

Po okresie wyczekiwania ze strony sektora przedsiębiorstw, kwestię pomocy w procesie restrukturyzacji firm podjęły polskie władze. 29 kwietnia br. w sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zakładającej możliwość wsparcia ze środków publicznych procesów restrukturyzacyjnych w firmach, które podejmują działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi.
– Roczna pomoc z budżetu państwa w kwocie 120 mln zł będzie przez 10 lat przeznaczana m.in. na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. To ważny krok w kierunku wsparcia przedsiębiorców, który z pewnością ułatwi przeprowadzenie planów naprawczych. Mamy jednak nadzieję, że będzie to jeden krok z wielu – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.

Dobry plan restrukturyzacyjny kluczem do uniknięcia upadłości

W projekcie ustawy istotne dla uzyskania pomocy finansowej ze środków publicznych jest opracowanie realnego planu ratunkowego.

Przy opracowaniu planu restrukturyzacyjnego cenne może się okazać zewnętrzne wsparcie doświadczonego w tym zakresie doradcy restrukturyzacyjnego, a także powołanego przez niego interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą specjaliści z obszarów pozyskiwania finansowania, księgowości, podatków, analiz rynkowych oraz doświadczeni negocjatorzy.
– Współpraca w zakresie ochrony przedsiębiorstwa to przede wszystkim świadomość jego specyfiki i indywidualności. Doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacji pozwala na skorzystanie ze sprawdzonych instrumentów oraz często uzyskanie większych efektów, niż przewidywały w decyzji o podjęciu restrukturyzacji zarządy firm. Tym bardziej, jeżeli kompleksowa obsługa restrukturyzacji zapewniona jest w ramach jednej firmy – od etapu decyzji o zamiarze restrukturyzacji do jej wyniku końcowego, uwzględniając wsparcie w pozyskaniu finansowania – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz.

Pomoc z budżetu państwa w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców to od dawna oczekiwane zmiany, bez wątpienia idące w dobrym kierunku. W przypadku przyjęcia poprawek do projektu, ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu. W sytuacji zagrożenia upadłością czas ma ogromne znaczenie. Dlatego im szybciej przedsiębiorcy rozpoczną planowanie działań naprawczych, tym większa szansa na ich powodzenie.

Artykuł ukazał się w serwisie CEO Biznes w Praktyce:dnia 11 maja 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Państwo pomoże firmom w restrukturyzacji, ale biznes czeka na więcej