Polacy pobili kolejny rekord upadłości konsumenckich

Liczba upadłości konsumenckich otwartych na wniosek dłużników od początku tego roku podwoiła się już w październiku w stosunku do ubiegłego roku. Obecnie jest ich 5.024, ale faktyczne potrzeby szacuje się na ok 50 tys. Jak przekonują specjaliści PMR Restrukturyzacje S.A. taka dynamika wzrostu upadłości to bardzo dobra wiadomość, ponieważ tysiące ludzi, którzy do tej pory żyli w spirali zadłużenia i w szarej strefie, unikając komorników i egzekutorów, dostają nową szansę, wracają do pracy i do normalnego życia w społeczeństwie. W Niemczech upadłość konsumencką corocznie ogłasza ponad 100 tys. osób.

„Upadłość konsumencka” wprowadzona w polskim prawie ponad 7 lat temu, na początku miała bardzo poważne ograniczenia i mogła być stosowana w niezwykle rzadkich przypadkach. Od końca 2014 roku, kiedy ustawodawca nowelizował przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych liberalizując w znaczący sposób przesłanki do jej ogłoszenia, sytuacja znacząco się poprawiła. Od tego czasu obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania tą formą redukcji lub umorzenia zobowiązań osób fizycznych i jak twierdzą specjaliści jest to bardzo dobra wiadomość. Pierwszy rok funkcjonowania ustawy w znowelizowanej formie przyniósł 2112 upadłości konsumenckich, z czego w pierwszym miesiącu zgłoszono jedynie 2.

Jak przekonują eksperci PMR Restrukturyzacje S.A. stały wzrost liczby wniosków o upadłość konsumencką składanych w Polsce to trend naturalny, normalny i pożądany. Zgodnie z szacunkami doradców restrukturyzacyjnych naturalna średnioroczna liczba upadłości konsumenckich w Polsce powinna oscylować na poziomie około 50 tys. W znacznie jednak bardziej zamożnych i dwukrotnie większych Niemczech liczba upadłości konsumenckich oscyluje wokół 100 tys. rocznie. Biorąc pod uwagę, że nasz zachodni sąsiad jest dwukrotnie bardziej liczebny możemy tę liczbę podzielić przez pół. Dodatkowe argumenty za większą liczbą upadłości w Polsce np. fakt, że jako społeczeństwo jesteśmy jednak ubożsi od Niemiec, nie korzystaliśmy wcześniej z tego rodzaju uprawnień etc.

Jak przewidują doradcy restrukturyzacyjni w kolejnych latach w Polsce możemy spodziewać się stałego wzrostu liczby wniosków o upadłość konsumencką, aż do osiągnięcia pułapu około 50 tys. rocznie, kiedy to proces ten zacznie się stabilizować.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 29 listopada 2016:
» Upadłość konsumencka: przybywa zgłoszeń upadłości