Pomoc finansowa dla firm w restrukturyzacji

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku nowe prawo restrukturyzacyjne dało pierwszeństwo działaniom naprawczym przed likwidacją firmy. Nowe przepisy nie tylko pomagają ocalić firmy przed upadłością, powstrzymują egzekucje komornicze i wypowiedzenie przez banki wcześniej zawartych umów, ale także zapewniają dłużnikom ochronę przed sprzedażą majątku za bezcen i chronią miejsca pracy.

Zgodnie z nowym prawem restrukturyzowane przedsiębiorstwa mogą ubiegać się również o pomoc publiczną, np. w formie rozłożenia na raty długu wobec Skarbu Państwa (takiego jak zaległe składki ZUS czy podatki należne Urzędowi Skarbowemu). Zgodnie jednak z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotąd pomoc publiczna mogła być udzielana przedsiębiorcom jedynie w wyjątkowych sytuacjach – i to dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w ramach tzw. procedury notyfikacji. Niestety, notyfikacja to długi proces, trwa średnio nawet 15 miesięcy.

Pożyczka już przed restrukturyzacją

Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowały nowelizację prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którą przedsiębiorca może otrzymać pomoc finansową nawet jeszcze przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego. Ma to umożliwić mu opracowanie planu restrukturyzacyjnego lub prowadzenie działalności gospodarczej, dopóki plan ten nie zostanie wdrożony.

– Ta nowelizacja była bardzo oczekiwana przez przedsiębiorstwa, które znajdują się w trakcie restrukturyzacji, oraz ich zarządców. Wierzyciele publicznoprawni w zasadzie nie mogli dotąd rozkładać zadłużenia na raty, gdyż mogło to stanowić niedozwoloną pomoc publiczną – wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny z kancelarii PMR Restrukturyzacje SA. – Nowe przepisy nie tylko pozwolą na zawieranie układów, ale i otworzą ścieżkę do finansowania restrukturyzacyjnego, a nie ma udanej restrukturyzacji bez finansowania pomostowego. Oby jak najszybciej ta nowelizacja zaczęła obowiązywać – podsumowuje.

Kto dostanie pomoc finansową?

O pomoc na ratowanie (tymczasowe wsparcie prerestrukturyzacyjne) udzielane w formie pożyczki będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, wobec których nie toczy się jeszcze postępowanie restrukturyzacyjne, a np. dopiero został złożony wniosek o otwarcie takiego postępowania. Pożyczka ma im pomóc w odzyskaniu płynności finansowej firmy oraz dać czas na opracowanie planu jej naprawy.

Z kolei pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona na zrealizowanie planu restrukturyzacji, który ma przywrócić firmę do dobrej kondycji. Takie wsparcie może być udzielone również w formie pożyczki, ale także dopłaty, objęcia akcji, obligacji lub udziałów. O taką pomoc będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy objęci już jednym z sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Tym samym ułatwienie dostępu do finansowania restrukturyzacyjnego znakomicie ułatwi samą restrukturyzację przedsiębiorstw i ochroni je przed upadłością i likwidacją.

Materiał ukazał się w serwisie inwestycje.pl:

dnia 26 maja 2017:
» Będzie pomoc finansowa dla firm w restrukturyzacji – nowelizacja ustawy