Restrukturyzacja szyta na miarę

Prawo Restrukturyzacyjne to koło ratunkowe dla przedsiębiorstw niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, które umożliwia m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą, ochronę przed przymusową wyprzedażą majątku, ochronę przed ogłoszeniem upadłości, wsparcie finansowe z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy możliwość zawarcia układu z wierzycielami wraz z częściowym umorzeniem zadłużenia.

Przedsiębiorca ma do wyboru pięć rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, z czego dwa przy ograniczonej do minimum ingerencji sądu.

Bez względu na rodzaj postępowania płatność wierzytelności objętych z mocy prawa układem powstałych przed dniem otwarcia postępowania następuje po przegłosowaniu przez wierzycieli propozycji układowych.

Kondycja decyduje

Wybór postępowania powinien być dopasowany do fazy kryzysu, czyli sumy wierzytelności, występowania zabezpieczeń na majątku, niezbędnych, radykalnych zmian w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa, czy chociażby możliwości samodzielnego zbierana głosów wierzycieli przez dłużnika.

– Właściwe przygotowanie architektury podejmowanych działań, wymaga, więc przygotowania analiz i scenariuszy procedur restrukturyzacyjnych, optymalnych dla danego przedsiębiorstwa, by zapewnić jego ochronę przed agresywną windykacją i upadłością – tłumaczy Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje i dodaje, że propozycje wyboru postępowania restrukturyzacyjnego przygotowuje doradca restrukturyzacyjny na podstawie audytu ekonomiczno-restrukturyzacyjnego.

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawnadnia 29 września 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją.