Stanowisko PMR Restrukturyzacje w sprawie Hawe Telekom

Zarząd kancelarii PMR Restrukturyzacje S.A. informuje iż Rada Wierzycieli Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji w dniu 03 kwietnia 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie odwołania zarządcy w osobie PMR Restrukturyzacje i wskazała w jego miejsce doradcę restrukturyzacyjnego w osobie Wiesława Ostrowskiego.

Zarządca odnosząc się do uzasadnienia decyzji Rady Wierzycieli, które do tej pory nie zostało przedstawione zarządcy, a pojawiło się w przestrzeni medialnej wskazuje, iż postępowanie sanacyjne Hawe Telekom osiąga cel jakim jest przywrócenie przedsiębiorstwu zdolności funkcjonowania na rynku. W okresie prowadzonego postępowania ustabilizowano sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, sporządzono spis wierzytelności oraz opracowany został plan restrukturyzacyjny, który to uzyskał pozytywną opinię Rady Wierzycieli oraz został zatwierdzony przez Sędziego Komisarza. Wypracowane w postępowaniu sanacyjnym wyniki finansowe pozwoliły ze środków własnych spółki wdrożyć inwestycje przewidziane planem restrukturyzacyjnym, w tym uruchomienie nowoczesnego systemu transmisyjnego DWDM koncernu Huawei, zwiększającego przepustowość sieci. Dzięki osiągniętym wynikom zabezpieczone zostały interesy ogółu wierzycieli.

Działania wierzycieli instytucjonalnych zmierzające do likwidacji majątku Hawe Telekom są sprzeczne z celem prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego i budzą zdziwienie zarządcy. Osiągnięte wyniki w procesie restrukturyzacyjnym, przywrócenie firmie zdolności konkurowania na rynku, regulowanie bieżących zobowiązań są potwierdzeniem zasadności wdrożenia programu restrukturyzacyjnego. W opinii Zarządcy dla jak najwyższego pokrycia wierzycieli zasadnym jest budowanie wartości przedsiębiorstwa i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej.

Materiał ukazał się w serwisie bankier.pl:

dnia 4 kwietnia 2017:
» Stanowisko PMR Restrukturyzacje w sprawie Hawe Telekom