Uproszczona restrukturyzacja – jakie konkretne korzyści daje przedsiębiorcom?

Choć przedsiębiorcy w Polsce mogą już korzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, wielu z nich wciąż nie zdaje sobie sprawy jakie konkretne korzyści otrzymali dzięki wprowadzonym regulacjom. Zdaniem ekspertów PMR Restrukturyzacje nowe rozwiązanie sprawia, że postępowanie naprawcze staje się nie tylko szybkie, ale także przewidywalne a jego przepisy zwiększają wpływ przedsiębiorcy na proces restrukturyzacji.

W stosunku do klasycznego postępowania restrukturyzacyjnego, jego uproszczona wersja niesie dla firmy kilka niepodważalnych korzyści.

Postępowanie ma charakter pozasądowy
Uproszczone postępowanie toczy się prawie w całości poza sądem, podczas gdy inne postępowania wymagają jego znaczącego udziału. Zgodnie z nowymi regulacjami przedsiębiorca sam wybiera nadzorcę postępowania i podpisuje z nim umowę.

Uproszczona restrukturyzacja zakłada jednocześnie, że po zawarciu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym przedsiębiorca sam zamieszcza obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzień obwieszczenia jest tym samym dniem otwarcia postępowania, bez konieczności oczekiwania na decyzję sądu, która jest obligatoryjna w pozostałych rodzajach postępowań.

Egzekucje zostają natychmiast wstrzymane
Z dniem ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z mocy prawa zawieszane są wszelkie egzekucje i postępowania zabezpieczające (…)

Postępowanie trwa bardzo krótko
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne trwa do 4 miesięcy (…)

Artykuł ukazał się w serwisie mojafirma.infor.pl:dnia 30 lipca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Uproszczona restrukturyzacja – jakie konkretne korzyści daje przedsiębiorcom?