Uproszczona restrukturyzacja pierwszym wyborem w kryzysie

Przedsiębiorcy, starając się dostosować do kryzysowej i nieprzewidywalnej sytuacji, potrzebują sprawnych, uporządkowanych i szybkich działań. Jednym z gotowych już rozwiązań jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

To hybryda dotychczasowych postępowań, która powstała z myślą o jak najszybszym zawarciu układu z wierzycielami i maksymalnym ułatwieniu procedur, z możliwością zastosowania przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości. Za sprawą narzędzi, które ze sobą niesie, jego wykorzystanie realnie pomaga w rozwiązaniu szeregu poważnych problemów.

Aby przyspieszyć wszystkie procedury, uproszczone postępowanie toczy się niemal w całości poza sądem. Ponadto przedsiębiorca samodzielnie wybiera doradcę restrukturyzacyjnego i podpisuje z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Po zawarciu umowy przedsiębiorca sam zamieszcza stosowne obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a dzień jego publikacji automatycznie staje się dniem otwarcia postępowania, i to bez oczekiwania na decyzję sądu.

– Wypowiedzi udzieliła Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje

Artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita:dnia 30 listopada 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Uproszczona restrukturyzacja pierwszym wyborem w kryzysie