Wkrótce komornicze licytacje przez internet

Jak informuje Krajowa Rada Komornicza, już na początku przyszłego roku ruszy portal e-licytacji komorniczych. Prace weszły właśnie w ostatnią fazę testów sprawdzających zaawansowane funkcje weryfikacji i zabezpieczeń danych wrażliwych. Portal radykalnie zwiększy dostępność licytacji, co ma przełożyć się na korzyści zarówno dla wierzycieli odzyskujących należności, jak i dłużników.

System e-licytacji świetnie sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, np. na Węgrzech czy w sąsiadujących z Polską krajach nadbałtyckich. To rozwiązanie pożądane w gospodarkach rozwiniętych, cywilizujące proces spieniężania majątku dłużników i zaspokajania roszczeń wierzycieli oraz podnoszące jego skuteczność. System polski wzoruje się na najlepszych przykładach w branży, a także korzysta z najlepszych wzorów komercyjnych.

O potrzebie wprowadzenia nowoczesnego sposobu licytacji może świadczyć popularność wyszukiwarki licytacji na stronie KRK oraz liczba rekordów e-mail zapisanych do komorniczego newslettera – około 80 tys. unikalnych użytkowników.

Ze statystyk KRK wynika, że w tej chwili przychód z licytacji ruchomości stanowi zaledwie ok. 0,7% ogólnego przychodu kancelarii komorniczych. Wierzyciele coraz rzadziej preferują ten sposób egzekucji, postrzegając go jako mało skuteczny w stosunku do nakładów. Problemem jest również dopuszczenie do licytacji większej grupy licytujących, ponieważ licytacje organizowane np. w domu dłużnika i odbywające się o określonej godzinie określonego dnia znacznie ograniczają możliwości uczestnictwa większej liczby osób. Efektem są nieskuteczne licytacje, w których nie było wystarczająco dużo licytujących lub nie zostały uzyskane ceny minimalne.

Nie bez znaczenia jest też element psychologiczny: licytacje z reguły przeprowadzane są w miejscu zamieszkania czy siedzibie dłużnika, co powoduje opór potencjalnych nabywców przed kupnem.

Postępowanie egzekucyjne nastawione jest na uzyskanie należności dla wierzyciela, zgodnie z wcześniej wydanym tytułem wykonawczym. Podstawowymi celami postępowania są szybkość i skuteczność. Przedstawiciele KRK przekonują, że portal z pewnością spełni swoją funkcję również w podniesieniu efektywności pracy komorników w całej Polsce.

Portal to dobra wiadomość dla dłużników, wierzycieli oraz licytujących – czy to możliwe?

Dzięki e-licytacjom majątek zajmowany przez komorników będzie lepiej wykorzystany, tzn. dzięki licytacjom w Internecie znacznie zwiększy się liczba osób mających dostęp do oferty, co wpłynie na ceny oraz podniesie skuteczność transakcji. W konsekwencji majątek dłużnika będzie spieniężony za wyższą cenę i w większym stopniu zaspokoi roszczenia wierzycieli. To oznacza, że komornicy w wielu sytuacjach nie będą musieli zajmować całego majątku dłużnika, a tylko tę część, która zaspokoi roszczenia w sposób skuteczny.

Ten sam mechanizm zwiększonej dostępności sprawi, że wierzyciele zaspokoją swoje roszczenia w większym stopniu oraz znacznie częściej w całości.

E-licytacje komornicze to również dobra wiadomość dla wszystkich osób, które chciałyby wziąć udział w licytacjach. Po uwierzytelnieniu swoich danych będą w stanie uczestniczyć regularnie w licytacjach, co przyniesie długofalowe korzyści wszystkim uczestnikom procesu.

– Z naszej perspektywy portal to bardzo dobra wiadomość dla całego rynku – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA oraz doświadczony doradca restrukturyzacyjny.

– W swoich działaniach restrukturyzacyjnych dążymy między innymi do wypracowania planu spłaty zadłużenia naszych klientów i ich firm i możliwie jak największego zaspokojenia wierzycieli. Chodzi o to, aby firma, która ma np. przejściowe problemy z płynnością, ale sam biznes ma sens i jest dochodowy, nie upadła wyłącznie z powodu szybkich i agresywnych działań części wierzycieli, ale obroniła się, aby działać dalej i spłacać wszystkie należności, przynosząc dalsze dochody właścicielom, zatrudniając ludzi i płacąc podatki.

– Portal e-licytacji komorniczych może zwiększyć liczbę firm, które skutecznie zaspokoją wierzycieli z części swojego majątku, np. niemającej tak strategicznego znaczenia operacyjnego jak maszyny, narzędzia, hale produkcyjne, środki transportu, czyli np. gruntów inwestycyjnych lub innych nieruchomości. Szeroka dostępność tego typu ofert powinna zwiększyć wysokość zaspokajania wierzytelności i w wielu przypadkach nie doprowadzi do upadku firm. Z tej perspektywy to narzędzie pożądane i ważne dla wielu przedsiębiorców – dodaje Małgorzata Anisimowicz.

Materiał ukazał się w serwisie eGospodarka.pl:

dnia 13 grudnia 2018:
» Komornicze e-licytacje ruszą wkrótce