Zawrzeć układ z wierzycielami na korzystnych zasadach

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego służy ochronie integralności przedsiębiorstwa, jego wartości i marki oraz pozwala uratować kluczowe zasoby. Warto się na nie zdecydować także dlatego, że prowadzi do porozumienia z wierzycielami, wpływa na poprawę płynności, optymalizację zadłużenia oraz ułatwia pozyskanie finansowania dla przedsiębiorstwa. Naprawa może ograniczać się do wybranych obszarów przedsiębiorstwa lub oznaczać strategiczną jego przebudowę, pod względem finansowym, produktowo-rynkowym i organizacyjnym.

– Jednakże trzeba pamiętać, że kluczowym kryterium sukcesu podjętej restrukturyzacji, obok budowy właściwej architektury naprawczej, jest czas, od którego zależy paleta procedur naprawczych, wstrzymujących kryzys. Restrukturyzacja podejmowana we wczesnej fazie kryzysu daje szeroki wachlarz reakcji, począwszy od uruchomienia finansowania, przez negocjacje umów, po modyfikację modelu biznesowego – wskazuje Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.
Mylnie przez część przedsiębiorców restrukturyzacja wiązana jest z utratą funkcji zarządczych. Nie ma takiego zagrożenia gdy podejmowana jest w warunkach, które precyzują zaproponowane rozwiązania prawa restrukturyzacyjnego.
– Restrukturyzacja wręcz chroni zarząd przed odpowiedzialnością osobistą. Ograniczenie funkcji zarządczych następuje jedynie w przypadku postępowania sanacyjnego dotyczącego firm w najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych, w których zarząd powierzany jest wyznaczonej przez sąd osobie, współpracującej z przedsiębiorcą – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji? Każdy. Jak podkreślają eksperci, postępowanie dostępne jest dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw, zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i dla spółek, bez względu na wielkość i branżę.
– Jest narzędziem przydatnym każdemu przedsiębiorcy, zarówno temu zagrożonemu niewypłacalnością lub już niewypłacalnemu. Wczesne rozpoznanie przyszłych problemów z płynnością przedsiębiorstwa pozwala natomiast na skuteczniejsze zastosowanie narzędzi restrukturyzacyjnych, które przewiduje ustawa – mówi mec. Marek Kochański z kancelarii FKK Fluder Klocek Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.

– Właściwe przygotowanie architektury podejmowanych działań, wymaga więc sporządzenia analiz i scenariuszy procedur restrukturyzacyjnych, by w pełni zabezpieczyć przedsiębiorstwo, wprowadzić programy naprawcze, pozyskać finansowania i zawrzeć układ z wierzycielami. Z uwagi więc na kompleksowość zagadnień i stopień różnorodności rozwiązań nie są to przepisy do samodzielnego stosowania. Pomocą służy doradca restrukturyzacyjny, zapewniający interdyscyplinarne wsparcie w całości procesu restrukturyzacyjnego, w tym także przez zespół ekspertów z dziedzin istotnych dla procesu, jak: prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing – wymienia Małgorzata Anisimowicz.

Co jednak się stanie, gdy wierzyciele złożą wnioski o otwarcie postępowania upadłościowego w przypadku gdy przedsiębiorca wszczął działania restrukturyzacyjne? Na to pytanie odpowiada jedna z fundamentalnych zasad ustawy – Najpierw restrukturyzacja.

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna:dnia 17 marca 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Zawrzeć układ z wierzycielami na korzystnych zasadach