Action: uchylenie decyzji skarbówki

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzje dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie dotyczące SFK, spółki zależnej Actionu. Chodzi o decyzje określające zobowiązania podatkowe oraz kwestionujące odliczenie podatku przez spółkę w okresie od czerwca do września 2015 r. na łączną kwotę 2,766 mln zł. Sprawy przekazano do ponownego rozpoznania.

Dyrektor izby uzasadniając takie rozstrzygnięcia wskazał na „brak dowodów popełnienia nadużycia przepisów podatkowych skutkujących uszczupleniem należności skarbu państwa.”

SFK jest od marca br. w upadłości. W takiej sytuacji znalazła się w związku z decyzjami krakowskiego UKS z listopada ub.r., który zakwestionował rozliczenie VAT przez spółkę na łączną kwotę ponad 9 mln zł. Skarbówka zajęła konta SFK, firma nie miała środków na bieżącą działalność. Złożyła wniosek o upadłość.

SFK to należąca do Actionu krakowska spółka, założona w 2005 r. Integrowała sieć sklepów „Sfera Komputera”.

Materiał ukazał się w serwisie crn.pl:

dnia 13 kwietnia 2017:
» Action: uchylenie decyzji skarbówki