Znajdź nas na Facebooku

Znajdź nas na Instagramie
Masz pytania? Zadzwoń: +48 22-30-05-105

Jak możemy Ci pomóc?

Rozważam restrukturyzację firmy

Restrukturyzacja firmy jest skutecznym narzędziem przed finansowymi trudnościami i ochroną przed upadłością. Oto kilka kluczowych zalet restrukturyzacji, które mogą przyczynić się do utrzymania stabilności i przetrwania przedsiębiorstwa: 1.Restrukturyzacja, w swojej wstępnej fazie, umożliwia dokładną analizę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy. Dzięki analizie identyfikujemy główne problemy i wyzwania, które przyczyniły się do powstania bieżących trudności. Wprowadzenie zmian i dostosowanie strategii pomogą skutecznie rozwiązać problemy i uniknąć dalszego pogorszenia się sytuacji finansowej. 2.Restrukturyzacja daje firmie możliwość renegocjacji warunków finansowych z wierzycielami. Może to obejmować restrukturyzację zadłużenia, renegocjację harmonogramu spłat, obniżenie stóp procentowych lub nawet uzyskanie dodatkowego finansowania. Restrukturyzacja daje możliwości odzyskania płynności finansowej i pozwala zmniejszyć zobowiązania. 3.Restrukturyzacja pozwala na dokładne przeanalizowanie struktury kosztów firmy i identyfikację obszarów, w których można wdrożyć oszczędności. Może to obejmować redukcję kosztów operacyjnych, optymalizację procesów biznesowych, restrukturyzację zespołów czy relokację działań. Poprawa efektywności i redukcja kosztów przyczynią się do poprawy rentowności i umocnienia pozycji finansowej firmy. […]


21 czerwca 2023

Jak zmniejszyć swoje długi

Wyjście z długów nie musi być nieosiągalne. Nasze doświadczenie w obszarze zarządzania długiem pozwoliło na przygotowanie kilku działań, które powinny zostać podjęte: 1. Analiza i budżetowanie: Przeprowadź dokładną analizę swojej sytuacji finansowej, zidentyfikuj wszystkie długi i stwórz realistyczny budżet. Świadomość finansów pozwoli Ci lepiej zarządzać zobowiązaniami i określić, ile możesz przeznaczyć na spłatę długów. 2. Negocjacje z wierzycielami: Skontaktuj się z wierzycielami i zacznij negocjować warunki spłaty. Możesz uzyskać częściowe umorzenie swoich zobowiązań, obniżenie oprocentowania, przedłużenie okresu spłaty lub wynegocjować nowy plan spłat, który będzie dostosowany do Twojej sytuacji finansowej. 3. Plan spłaty: Opracuj plan spłaty, w którym priorytetem będą długi o najwyższych oprocentowaniach lub najkrótszych terminach spłaty. Wypracuj strategię, aby regularnie spłacać te długi, konsekwentnie trzymając się ustalonego budżetu. 4. Redukcja wydatków: Przeprowadź gruntowną analizę swoich wydatków i identyfikuj obszary, w których możesz dokonać oszczędności. Zredukuj zbędne wydatki i skoncentruj się na potrzebach podstawowych, aby mieć większą kwotę do […]


20 czerwca 2023

Mam zadłużenie wobec ZUS i US. Co mogę zrobić?

Jeśli masz zadłużenie wobec ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub US (Urzędu Skarbowego), istnieją pewne kroki, które możesz podjąć w celu rozwiązania tego problemu. Obejrzyj krótki film na którym Radca Prawny Aleksandra Pakuła odpowiada na pytanie: Jakie kroki podjąć w celu rozwiązania problemu z zadłużeniem z ZUS, US? Poniżej kilka sugestii: 1. Kontakt: Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami, czyli ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Wyjaśnij swoją sytuację i zapytaj o możliwość negocjacji spłaty zadłużenia. Często instytucje te są otwarte na rozmowę i mogą zaproponować korzystne rozwiązania, takie jak rozłożenie długu na raty. 2. Negocjacje warunków spłaty: Podczas rozmowy z ZUS-em i US-em zapytaj o możliwość negocjacji warunków spłaty zadłużenia. Często można uzyskać przedłużenie okresu spłaty lub ustalenie dogodnych rat, które będą odpowiadać Twoim możliwościom finansowym. 3. Plan spłaty: Opracuj plan spłaty, uwzględniając wysokość zadłużenia i swoje aktualne dochody. Określ, ile jesteś w stanie regularnie przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec ZUS-u […]


19 czerwca 2023

Jak uzyskać ochronę przed egzekucją, komornikiem

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego daje dłużnikowi szeroki wachlarz korzyści. Przede wszystkim otrzymuje on ochronę, która pozwala mu skoncentrować się na negocjacjach z wierzycielami bez obawy o utratę swojego majątku w wyniku prowadzenia egzekucji komorniczej. Jest to istotne, ponieważ daje dłużnikowi czas i przestrzeń do wypracowania porozumienia z wierzycielami co do spłaty zadłużenia. A jakie kroki można podjąć, przedstawiamy poniżej: 1. Skonsultuj się z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże Ci zrozumieć procesy prawne związane z restrukturyzacją oraz przedstawi możliwości ochrony przed egzekucją. 2. Przygotuj plan restrukturyzacji, który przedstawisz doradcy restrukturyzacyjnemu. Wspólnie podejmiecie decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. 3. Ustal z doradcą restrukturyzacyjnym możliwy termin obwieszczenia otwarcia uproszczonego. postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obwieszczenie otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje egzekucje. 4. Negocjuj z wierzycielami, w przypadku zaangażowania się w proces restrukturyzacji, wierzyciele mogą być bardziej skłonni do zawarcia ugody/układu i zawieszenia działań egzekucyjnych. Należy podkreślić, że postępowania restrukturyzacyjne uwzględniają również prawa wierzycieli. Wierzyciele […]


18 czerwca 2023

Jak uporać się z kryzysem w firmie

Im szybciej podjęte zostaną działania, tym większe szanse na to, że kryzys uda się zażegnać. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie analiz lub skontaktowanie się z zewnętrznym specjalistą, który przeprowadzi audyt w firmie: 1. Przeprowadź analizę przedsiębiorstwa2. Oceń mocne i słabe strony Twojej firmy3. Zdiagnozuj problemy4. Opracuj plan działania Albo skorzystaj z naszych usług i przeprowadź audyt przedsiębiorstwa tj.: Audyt przedsiębiorstwa – badanie prawidłowości i sprawności działalności przedsiębiorstwa, w tym audyt finansowy i operacyjny, stanowi kluczowy element diagnozy sytuacji w jakiej się ono znajduje. Audyt finansowy obejmujący możliwość świadczenia usług w zakresie: Etapy prowadzonego przez nas audytu finansowego w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i zasady rachunkowości obowiązujące na rynku polskim, uwzględniają: a także: Audyt operacyjny dający ocenę efektywności i wydajności prowadzonych operacji w przedsiębiorstwie. W zależności od celu, przybiera on różne konfiguracje działań, inne bowiem działania zostaną podjęte dla audytu związanego z wprowadzaniem metodologii lean management, ukierunkowanych systemów ERP, […]


17 czerwca 2023

Jak mogę uzyskać pomoc w procesie restrukturyzacji

Celem restrukturyzacji to przede wszystkim ochrona przed upadłością. Sam proces polega na podjęciu działań zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które mają zwiększyć rentowność danej firmy. Mogą to być zarówno działania prawne, jak i ekonomiczne czy marketingowe.  Nasi specjaliści przeprowadzają następujące procesy restrukturyzacyjne: Restrukturyzacja przedsiębiorstw Specjalizujemy się zarówno w restrukturyzacjach naprawczych, dotyczących szybkiej poprawy efektywności przedsiębiorstw w sytuacji przedłużającego się kryzysu oraz zagrożenia niewypłacalnością, przeprowadzanych w większości w oparciu o przepisy Ustawy o Prawie Restrukturyzacyjnym, jak też restrukturyzacjach rozwojowych, mających perspektywiczny charakter. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w kryzysie Ofertę współpracy budujemy w oparciu o indywidualny charakter naszego Klienta, kierując ją zarówno do przedsiębiorstw w kryzysie, jak i wierzycieli. Do przeprowadzanych projektów restrukturyzacyjnych powołujemy interdyscyplinarny zespół ekspertów, w tym z zakresu modelowania finansowego, doradztwa restrukturyzacyjnego, prawa, zarządzania, podatków i księgowości, doświadczonych negocjatorów oraz analityków rynkowych. Wskazując na specyfikę i wielowątkowość etapu zmian, jaki wynika z architektury działań restrukturyzacyjnych, zapewniamy: […]


16 czerwca 2023
PMR Restrukturyzacje
PMR Restrukturyzacje @ 2024