Czym Charakteryzuje się dobra współpraca Przedsiębiorcy z Doradcą Restrukturyzacyjnym. Jak wybrać Doradcę Restrukturyzacyjnego? Czy czekać aż Sąd nam kogoś wskaże?

   Współpraca przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym niesie ze sobą wiele korzyści, szczególnie w sytuacji, gdy firma napotyka trudności finansowe lub chce uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Oto niektóre z kluczowych korzyści:

1. Profesjonalna analiza sytuacji finansowej: Doradca restrukturyzacyjny analizuje finanse firmy, pomagając zidentyfikować przyczyny problemów finansowych. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie skutecznych rozwiązań. Przy zaistnieniu zagrożenia niewypłacalności czy też stanem niewypłacalności Doradca przedstawi rekomendację co do dalszych działań, w tym zaproponuje odpowiedni na obecną sytuację kryzysową rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego;

2. Opracowanie planu restrukturyzacyjnego: Doradca pomoże w opracowaniu kompleksowego planu restrukturyzacyjnego, który może obejmować restrukturyzację długu, zmiany w strukturze operacyjnej firmy, optymalizację kosztów oraz inne strategie naprawcze.

3. Negocjacje z wierzycielami: Doradca restrukturyzacyjny może prowadzić negocjacje z wierzycielami w imieniu przedsiębiorcy, dążąc do uzyskania korzystniejszych warunków spłaty długów, co może być kluczowe dla poprawy płynności finansowej.

4. Zapobieganie upadłości: Wczesne zastosowanie środków restrukturyzacyjnych może zapobiec upadłości firmy. Doradca pomoże w implementacji strategii, które umożliwią przedsiębiorstwu kontynuację działalności.

5. Optymalizacja procesów biznesowych: Doradca restrukturyzacyjny często wprowadza zmiany w procesach i strukturach organizacyjnych, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów operacyjnych.

6. Dostęp do wiedzy specjalistycznej: Doradcy restrukturyzacyjni mają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego, finansów, zarządzania kryzysowego i negocjacji. Ich ekspertyza jest nieoceniona w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy ze doświadczeni doradcy to wyspecjalizowane kancelarie doradztwa restrukturyzacyjnego którzy dysponują kompetencjami z zakresu mediacji, negocjacji, analiz branżowych, analityki biznesowej, finansów i prawa.

7. Zwiększenie wiarygodności w oczach wierzycieli i partnerów biznesowych: Współpraca z profesjonalnym doradcą może pozytywnie wpłynąć na wizerunek firmy, pokazując, że przedsiębiorstwo aktywnie dąży do rozwiązania swoich problemów. Nie chowamy „głowy w piasek” tylko rzetelnie przedstawiamy swoja kondycję biznesową, plany na przyszłość i pokazujemy w jaki sposób i w jakiej wysokości jesteśmy w stanie spłacić nasze zobowiązania wobec wierzycieli.

8. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania: Doradca restrukturyzacyjny może pomóc w znalezieniu nowych źródeł finansowania lub w renegocjacji istniejących zobowiązań, co może być kluczowe dla zapewnienia płynności finansowej.

9. Ochrona majątku osobistego: W niektórych przypadkach doradztwo restrukturyzacyjne może pomóc przedsiębiorcom w ochronie ich osobistego majątku przed potencjalnymi roszczeniami wierzycieli.

10. Zmniejszenie stresu: Prowadzenie firmy w trudnej sytuacji finansowej jest wyjątkowo stresujące. Współpraca z doradcą daje przedsiębiorcy wsparcie i pewność, że problemy są rozwiązywane profesjonalnie.

Wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowy dla skutecznej restrukturyzacji firmy.

Oto kilka kryteriów, które warto rozważyć:

 • Doświadczenie i specjalizacja: Sprawdź doświadczenie doradcy w obszarze restrukturyzacji. Specjalista z odpowiednim bagażem doświadczeń w branży i typie problemów, z którymi się zmagasz, będzie bardziej skuteczny.
 • Rekomendacje i referencje: Poproś doradcę o opinie innych firm, które korzystały z usług tego doradcy. Referencje od zadowolonych klientów mogą dostarczyć wartościowych informacji zwrotnych.
 • Umiejętności negocjacyjne: Skuteczny doradca restrukturyzacyjny powinien posiadać silne umiejętności negocjacyjne, aby móc negocjować korzystne warunki z wierzycielami, pracownikami i innymi interesariuszami. Najlepiej, aby również był mediatorem.
 • Dostępność zasobów: Sprawdź, czy doradca ma odpowiednie zasoby, w tym zespół ekspertów z różnych dziedzin, aby skutecznie obsłużyć potrzeby Twojej firmy.
 • Transparentność i komunikacja: Dobry doradca powinien być transparentny w kwestii swoich metod pracy i opłat. Ważna jest również otwarta i skuteczna komunikacja.

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego jest jednym z wielu najistotniejszych czynników decydujących o sukcesie przeprowadzonej restrukturyzacji. Zatem sugerowanie się tylko kosztem czasami jest dużym błędem. Nie bez znaczenia jest fakt, aby korzystać w tym obszarze z kancelarii restrukturyzacyjnych, a nie z firm sprzedażowych, które pozyskują klientów na restrukturyzację i „sprzedają” klienta innym doradcom, najczęściej mało doświadczonym i najtańszym, działającym jako podwykonawcy.

Pamiętajmy, że o sukcesie restrukturyzacji decydują:

 • Wybór doradcy restrukturyzacyjnego – tutaj miedzy sobą musimy „czuć chemię”, to osoba z którą razem pracujemy dla osiągniecia celu restrukturyzacji
 • Jasno określone cele restrukturyzacyjne
 • Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego; również przy wsparciu doradcy
 • Pozytywne nastawienie do zmian
 • Aktywna Współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym
 • Wspólne budowanie nowej, lepszej przyszłości
 • Po zawarciu układu dalsza współpraca z doradcą w zakresie wdrażania zmian dla przywrócenia możliwości sprawnego konkurowania na rynku.

Podsumowując, współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym może być decydująca dla przetrwania i rozwoju firmy w trudnych czasach. Dzięki wiedzy i doświadczeniu takiego specjalisty, przedsiębiorstwo ma szansę na szybką stabilizację sytuacji finansowej i powrót na ścieżkę wzrostu.