HAWE S.A. złożyło wniosek o zmianę zarządcy emitenta

Zarządca HAWE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 listopada 2016 r. powziął od Zarządu HAWE S.A. w restrukturyzacji w osobie Pana Pawła Paluchowskiego informację, że w dniu 16 listopada 2016 r. pełnomocnik Zarządu Emitenta złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych („Sąd”) wniosek o odwołanie dotychczasowego Zarządcy Emitenta – Pana Wojciecha Makucia i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji Zarządcy Emitenta spółki pod firmą: PMR Restrukturyzacje S.A. z siedzibą w Warszawie („Wniosek”).

Zarządca informuje, że ustosunkuje się do treści wniosku po jego otrzymaniu z Sądu.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 17 listopada 2016:
» HAWE: Złożenie wniosku o zmianę Zarządcy Emitenta