Inflacja największym ciosem dla 77% polskich przedsiębiorstw

Inflacja stanowiła największe wyzwanie ostatnich lat dla 77% przedsiębiorców. Z tego aż 44% oceniło jej wpływ jako „bardzo duży”. To wniosek z badania „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania”, zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener.

Na drugim miejscu wśród najczęściej wspominanych wyzwań był wzrost kosztów pracy – ich wpływ odczuło 70% firm. Taki sam odsetek badanych wskazał również na koszty paliw jako kluczowy czynnik wpływający na kondycję ich przedsiębiorstwa. 6 na 10 właścicieli firm wymieniło także pandemię i lockdown jako czynniki o największym wpływie na ich sytuację. 58% badanych odczuło także rosnące koszty energii i prądu.

☞ Z badania Wienera wynika, że na skutek kryzysu aż 88% firm podjęło różnego rodzaju działania w celu ochrony przed niekorzystną sytuacją gospodarczą. Najwięcej, bo 63% przedsiębiorstw musiało podnieść ceny produktów i usług. Ponad połowa polskich przedsiębiorców ograniczyła wydatki na inwestycje. Co trzeci zaczął budować poduszkę finansową. Część firm w obliczu kryzysu postawiło na zwiększony rozwój – 16% poszerzyło obszar działalności w Polsce, 11% zdecydowało się na ekspansję zagraniczną, a 13% przeniosło część działań do internetu.

Więcej na temat wyników badania pisze serwis Infor.pl

Artykuł ukazał się w artykule Infor.pl:dnia 23 maja 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Inflacja największym ciosem dla 77% polskich przedsiębiorstw