Jak uniknąć upadłości i rozpoznać kryzys

Rodzimi przedsiębiorcy, którzy widzą oznaki kryzysu w swojej działalności gospodarczej, mogą starać się o udział w programie Early Warning (Wczesne Ostrzeganie) realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Fundację Firmy Rodzinne. Ma on ich nauczyć, jak rozpoznać, że zbliża się dla firmy zagrożenie – i wskazać możliwości wychodzenia z kłopotów.

– Przedsiębiorcy otrzymają bezpłatną pomoc konsultantów – doradców biznesowych i restrukturyzacyjnych – którzy spojrzą na firmę „z lotu ptaka” i wskażą zawczasu problemowe obszary – wyjaśnia Małgorzata Mączyńska z PARP.

Praca z konsultantem będzie trwała około 10 godzin. Jeśli po zdiagnozowaniu sytuacji przedsiębiorstwa uzna on, że firma wymaga restrukturyzacji, skieruje ją do konkretnego doradcy restrukturyzacyjnego z listy PARP.

– Nad tym projektem pracowaliśmy prawie od 10 lat. Ma on na celu profilaktykę i ochronę firm przed upadłością. Bardzo ważne, aby właściciel przedsiębiorstwa wiedział, jak już na bardzo wczesnym etapie rozpoznać symptomy zagrożenia niewypłacalnością oraz jakie procedury wdrożyć, by kłopoty nie eskalowały. By firma nie czekała aż do momentu, w którym nie pozostanie już nic innego, niż złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Na tym polega mądrość biznesowa i polityka „drugiej szansy” realizowana i promowana w Unii Europejskiej – komentuje Małgorzata Anisimowicz, prezes kancelarii PMR Restrukturyzacje.

Program ma charakter pilotażowy i jest realizowany w czterech Państwach: Hiszpanii, Włoszech, Polsce i Grecji. Doświadczenia zdobyte przy jego realizacji pozwolą wprowadzić mechanizm Wczesnego Ostrzegania w innych państwach członkowskich UE.

Chętni mogą zgłaszać udział w programie na stronie www.parp.gov.pl/ewe

Materiał ukazał się w gazecie Puls Biznesu:

dnia 1 czerwca 2017:
» Nauczą rozpoznać kryzys i uniknąć upadłości