Kerdos na rozdrożu

Dnia 11 maja przed sądem w Krakowie odbędzie się rozprawa, na której ma zostać wyznaczony zarządca postępowania zanacyjengo w Kerdosie. Prawdopdoobnie zostaną nim PMR Restrukturyzacje. Główny akcjonariusz spółki i współpracująca z nim Monika Nowakowska chcą, żeby ta sama kancelaria formalnie przejęła funkcję zarządcy także w Dayli i pozwoliła działać menedżerom ściągniętym przez RDM Partners.

Romuald Kalyciok jest bowiem w konflikcie ze spółką Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, która w lutym została ustanowiona zarządcą postępowania sanacyjnego. Na początku kwietnia złożyła wniosek o jego umorzenie i ogłoszenie upadłości Dayli, bo drogeryjna spółka – gdy główny akcjonariusz nie chciał jużdo niej dosypywać gotówki – nie jest już w stanie regulować bieżących zobowiązań, nie wspominając o spłacie starszych długów.

Materiał ukazał się w gazecie:

dnia 5 maja 2016:
» Kerdos na rozdrożu