Komunikat PMR Restrukturyzacje S.A.

Kancelaria PMR Restrukturyzacje SA jako Nadzorca Sądowy w prowadzonym wobec Property Lease Fund S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu przyspieszonym postępowaniu układowym informuje, iż dniach 14 i 15 listopada 2016 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli.

W dniu 14 listopada 2016r., Sędzia komisarz, zgodnie z Art. 97 Prawo Restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności, a następnie przeprowadził głosowanie, na którym uprawnieni Wierzyciele poparli większością 2/3 głosów propozycje układowe. Za propozycjami układowymi głosowali Wierzyciele reprezentujący wierzytelności w kwocie 8 762 254,87zł., przeciwko propozycjom głosowali Wierzyciele reprezentujący wierzytelności w kwocie 3 751 282,78zł.

Zgodnie z art 107.1 Prawa Restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na Zgromadzeniu Wierzycieli prawo głosu mają Wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. Z kolei art. 119. 1. Prawa Restrukturyzacyjnego stanowi, iż uchwała Zgromadzenia Wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących Wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom.

W dniu 15 listopada 2016 r, na Zgromadzeniu Wierzycieli Sędzia komisarz, zgodnie z art. 120.1. ustawy Prawo Restrukturyzacyjne wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.

+48 22-30-05-105

Zapraszamy do kontaktu

PMR w mediach

9
lat na rynku

100
postępowań

1000
klientów

PMR Restrukturyzacje
PMR Restrukturyzacje @ 2024