Mieszkanie od syndyka – jak kupić i czy warto?

Zakup nieruchomości od syndyka to obok licytacji komorniczych kolejny sposób na znalezienie atrakcyjnego cenowo mieszkania. Przed podjęciem decyzji o kupnie warto jednak poznać proces transakcji od podszewki, aby dowiedzieć się, czego może spodziewać się nabywca.

W sytuacji ogłoszenia upadłości majątek dłużnika będącego przedsiębiorcą bądź konsumentem staje się masą upadłości. W jej skład wchodzą wszystkie prawa i rzeczy do niego należące na dzień jej ogłoszenia, m.in. przysługujące dłużnikowi prawo własności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, udział we współwłasności rzeczy i praw. Tym samym dłużnik traci prawo zarządu i korzystania z mienia wchodzącego w skład masy upadłości i rozporządzania nim, co w praktyce oznacza brak możliwości sprzedaży nieruchomości lub lokalu czy zwarcia umowy najmu lub dzierżawy. W jaki sposób zatem kupić majątek od dłużnika, który ogłosił upadłość?

Spis inwentarza, a potem likwidacja majątku

Krokiem następującym po ogłoszeniu upadłości jest sporządzenie spisu inwentarza przez syndyka. Na jego podstawie następuje oszacowanie majątku masy upadłości, którą dłużnik posiadał na dzień wydania przez sąd postanowienia o jej ogłoszeniu. Ustalenie składników majątkowych oraz ich wartości jest konieczne do przygotowania procesu likwidacji masy upadłości. Zanim jednak do niego dojdzie, sędzia-komisarz musi zatwierdzić warunki sprzedaży.

– Ustalenie, a następnie oszacowanie wartości wszystkich składników majątkowych wchodzących do masy upadłości, zarówno ruchomości, jak i nieruchomości, pozwala syndykowi zaplanować i przygotować proces likwidacji masy upadłości w sposób, który pozwoli na bezkolizyjną sprzedaż majątku upadłego i zachowanie ustawowych terminów prowadzenia likwidacji
– wyjaśnia Małgorzata Anisimowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA.

W przypadku nieruchomości przepisy przewidują możliwość ich sprzedaży w drodze przetargu, aukcji lub sprzedaży z wolnej ręki. – Podstawową formą sprzedaży w postępowaniu upadłościowym jest przetarg publiczny, który jest prowadzony przez syndyka i nadzorowany przez sędziego-komisarza. (…) Następnym ze sposobów likwidacji masy upadłości jest sprzedaż z wolnej ręki. Nie oznacza to jednak, że jest to proces zupełnie dowolny i nieuregulowany. Przy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymagane jest zezwolenie rady wierzycieli lub sędziego-komisarza (kiedy rada wierzycieli nie została powołana).

Materiał ukazał się w serwisie bankier.pl:

dnia 29 marca 2018:
» Mieszkanie od syndyka – jak kupić i czy warto?