Mniej upadłości po zmianie prawa

Eksperci spodziewają się coraz większego zainteresowania postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Prawo restrukturyzacyjne zadziałało – oceniają eksperci po roku od wprowadzenia go w życie.

– Od chwili, gdy zaczęła obowiązywać ta ustawa, czyli od stycznia tego roku do końca października, ogłoszono 514 postępowań upadłościowych. To o 119 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W tym samym czasie zanotowaliśmy 155 postępowań restrukturyzacyjnych

– mówi Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny i prezes PMR Restrukturyzacje.

Ocenia ona, że taka liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w porównaniu z 58 postępowaniami naprawczymi w latach 2003-15 oznacza wręcz rewolucyjną zmianę. Jednocześnie widać różnice w wysokości odzyskiwanych wierzytelności. Do tej pory w postępowaniach upadłościowych rzadko udawało się zaspokoić wierzycieli w 60-70 proc. Obecnie przedsiębiorcy, którzy składają propozycje układowe, wskazują często na redukcję zobowiązań o 30-40 proc.

Prawo restrukturyzacyjne stworzyło firmom kilka sposobów wychodzenia z poważnego kryzysu, To cztery rodzaje postępowań: w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyspieszone układowe, układowe oraz sanacyjne. Małgorzata Anisimowicz przypomina ponadto, że przepisy restrukturyzacyjne mają pierwszeństwo przed upadłościowymi. W przypadku dwóch konkurencyjnych wniosków złożonych w sądzie powinien on w pierwszej kolejności rozpoznać ten o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

– Jeżeli jednak sąd uzna, że taki wniosek złożono zbyt późno i jest tylko próbą obrony przed upadłością, to może skupić się tylko na upadłości dłużnika – przestrzega doradca.
Materiał ukazał się w gazecie Puls Biznesu:

dnia 27 grudnia 2016:
» Zobacz materiał PDF