Pokolenie Y i Z chce się przebranżowić. Które firmy czeka kryzys pracowniczy?

Aż jedna trzecia pracowników generacji Y i Z rozważa zmianę pracy, a co piąty myśli o przebranżowieniu – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez RocketJobs.pl. Branżą, w której najczęściej rozważano zmianę pracy, jest sprzedaż. Najrzadziej o odejściu mówi się w designie.

Z raportu „Jak pracować, by nie żałować? – generacja Z i pokolenie Y o żalu, satysfakcji i ryzyku w pracy” wynika, że jednym z głównych powodów niezadowolenia z pracy jest wysokość wynagrodzenia. Prawie 50 proc. „Zetek” i starszych „Igreków” (36-45 lat) oraz 60 proc. młodszych przedstawicieli pokolenia Y (28-35 lat) jest niezadowolonych z poziomu swoich zarobków

Pozostałe elementy środowiska zawodowego generowały znacznie mniejsze niezadowolenie. Z dynamiki pracy niezadowolony był około co czwarty przedstawiciel pokolenia Y i co trzeci pracownik z generacji Z. Co trzecia osoba z „Zetek” wolałaby więcej pracować zdalnie, natomiast wśród starszych „Igreków” podobne preferencje wykazywał mniej niż co szósty badany. Starsi uczestnicy badania byli również nieco bardziej niezadowoleni z poziomu stabilności pracy i systemów premiowych niż młodsi respondenci.

O szczegółach badania pisze serwis Propertynews.pl

Artykuł ukazał się w artykule Propertynews.pl :dnia 13 maja 2023 r. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wersją:» Pokolenie Y i Z chce się przebranżowić. Które firmy czeka kryzys pracowniczy?