Property Lease Fund proponuje nawet 30-letni układ

Spółka chce 27-proc. redukcji obligacyjnego zadłużenia i spłaty uzależnionej od harmonogramu otrzymywanych płatności leasingowych. Te skończą się dopiero w 2046 roku.

Restrukturyzacja spółki ma przyjąć formę układu częściowego, którym objęci zostaną tylko właściciele wszystkich czterech serii. Chodzi o papiery serii B, C, D i E o łącznej wartości 12,2 mln zł. Jeszcze przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego pierwszej z nich nie wykupiono, zaś w przypadku kolejnych zaniechano wypłaty odsetek.

Proponowany układ dla obligatariuszy zakłada nie tylko 27-proc. redukcje zadłużenia, ale także całkowite umorzenie odsetek i ewentualnych kosztów ubocznych.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 30 czerwca 2016:
» Property Lease Fund proponuje nawet 30-letni układ