Przedsiębiorstwa sięgną po narzędzia restrukturyzacji

W dobie walki z pandemią priorytetem dla firm staje się zachowanie płynności finansowej. Dlatego na znaczeniu stale zyskuje prawo restrukturyzacyjne, które dostarcza menadżerom narzędzia umożliwiające uprzedzanie zagrożeń i wypracowanie zawczasu niezbędnych procedur.

Ze względu na wciąż nieznaną datę wygaśnięcia pandemii, przyszłość firm pozostaje niewiadomą i wystawiona jest na duże ryzyko. W obliczu spadku przychodów i konieczności regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwach pojawia się presja na likwidację miejsc pracy i widmo upadłości. Menedżerowie już teraz stają przed pilnym wyzwaniem wypracowania narzędzi ochrony biznesu i scenariuszy działań.

– Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego umożliwia firmie zarówno wstrzymanie egzekucji komorniczych, płatności wymagalnych i zobowiązań bieżących, ale też otwiera drogę do wprowadzenia zmian w celu zawarcia układu z wierzycielami. Dzięki skorzystaniu z narzędzi, jakie daje prawo restrukturyzacyjne, menedżerowie mogą dopasować działalność firmy do szybko zmieniającej się rzeczywistości – mówi Małgorzata Anisimowicz, prezes zarządu PMR Restrukturyzacje i dodaje, że postępowanie restrukturyzacyjne stanowi realną alternatywę dla upadłości. – Jest jego przeciwieństwem, bo daje przedsiębiorstwu możliwości ratunkowe. Dlatego w nadchodzących miesiącach będzie coraz częściej stosowane – przewiduje Anisimowicz.

Wykorzystanie możliwości

Po zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego firmy mogą wycofać się z toksycznych umów bez ponoszenia znacznych kosztów i objąć zarząd ochroną przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania spółki. W prawie restrukturyzacyjnym można znaleźć wiele innych, pomocnych firmie narzędzi i nowych możliwości. Jednak bez pomocy fachowca, który nie tylko zna przepisy, ale i ma doświadczenie w ich stosowaniu, trudno o poprawną ich aplikację. Zwłaszcza, że najpierw należy zbadać sytuację firmy pod kątem wymagań prawa i określić jej potrzeby.

– Podstawowa wiedza zarządów w zakresie restrukturyzacji, świadomość wariantów działań restrukturyzacyjnych, w tym uwzględnienie ich czasochłonności, ułatwia przygotowanie firmy do wykorzystania wszelkich możliwości wynikających z prawa restrukturyzacyjnego. Jednak to nie wystarcza. Dopiero współpraca z doradcą daje gwarancję sukcesu – podkreśla Małgorzata Anisimowicz.

Materiał ukazał się w dzienniku Puls Biznesu:dnia 24 kwietnia 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu:» Przedsiębiorstwa sięgną po narzędzia restrukturyzacji