Przegląd informacji ze spółek

Archicom odnotował 8,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comp odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol Projekt – spółka zależna Murapolu – zawarła umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Agatowej i Mariana Domagały o powierzchni 4,2 ha, za 26,07 mln zł netto, podał Murapol. Na działce zrealizuje projekt na łącznie 823 lokale.

Industrial Milk Company (IMC) odnotował 17,12 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,13 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Murapol Projekt – spółka zależna Murapolu – zawarła umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ul. Agatowej i Mariana Domagały o powierzchni 4,2 ha, za 26,07 mln zł netto, podał Murapol. Na działce zrealizuje projekt na łącznie 823 lokale.

Pełnomocnik zarządu Hawe w restrukturyzacji złożył w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o odwołanie dotychczasowego zarządcy emitenta – Wojciecha Makucia – i powołanie w jego miejsce do pełnienia funkcji spółki pod firmą PMR Restrukturyzacje, podała spółka.

Materiał ukazał się w serwisie:

dnia 18 listopada 2016:
» Przegląd informacji ze spółek